Aktualności / Wydarzenia

Konferencja naukowa „Serce Pana Jezusa w teologii, przestrzeni społecznej i kulturze”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w 300-lecie powstania Bractwa Serca Jezusowego, 17 listopada br. odbyła się konferencja naukowa „Serce Pana Jezusa w teologii, przestrzeni społecznej i kulturze”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prowincjał o. Zbigniew Leczkowski SJ, przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku, Akademickie Bractwo NSPJ przy KUL, Duszpasterstwo Akademickie KUL, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz Fundacji Rozwoju KUL.

Obrady poprzedziła Msza Święta w Kościele Akademickim KUL, której przewodniczył i homilię wygłosił warszawski biskup pomocniczy Michał Janocha.

Pierwsze Bractwo NSPJ w Lublinie powstało w 1723 roku przy kościele sióstr wizytek, następne przy kościele oo. jezuitów (dziś archikatedra) w 1732 roku. Obydwa bractwa miały w swoich statutach wpisane zobowiązanie członków do adoracji Najświętszego Sakramentu.

Każdy człowiek tylko dlatego, że jest człowiekiem, obojętnie czy jest duchownym czy świeckim, wykształconym czy nie, ma obowiązek poznawać prawdę, zwłaszcza dotyczącą Boga. Bardzo cieszę się, że dziś możemy zgłębiać jedną z tajemnic wiary, dotyczącą Boga i nas, a mianowicie Serce Jezusa – mówił podczas konferencji prorektor ds. administracji ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz.

Nie jest rzeczą powszechnie wiadomą, że rzeczywistym patronem KUL jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. Informacja o patronacie została wpisana w „Preambułę” Statutu KUL, a na lewej stronie uniwersyteckiego sztandaru, w jego centrum „widnieje czerwone serce, symbolizujące Najświętsze Serce Jezusa” (Statut KUL). Intencja oddania uniwersytetu pod opiekę Serca Jezusowego od początku przyświecała założycielowi KUL-u i pierwszemu jego rektorowi, ks. Idziemu Radziszewskiemu.