Aktualności / Wydarzenia

Konferencja Polska przyroda – kultura, nauka, gospodarka, ekologia pod patronatem Rektora KUL

W dniach 19-20 listopada w Cisnej na Podkarpaciu odbyła się konferencja naukowa. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów i Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Rektor KUL o „najpiękniejszym uniwersytecie”, jakim jest przyroda


„Beatyfikowany niedawno Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, człowiek, który jest dla nas wzorem, a jego myśli stanowią inspirację dla naszych refleksji i działań, podczas internowania w Bieszczadach, niejednokrotnie modlił się i szukał Bożego światła na łonie natury. Z tego żywego kontaktu z przyrodą zrodziło się powiedzenie, że «przyroda, to najpiękniejszy uniwersytet». Obcowanie z nią bowiem wiele uczy. Przede wszystkim szacunku, podziwu i miłości do jej Stwórcy, ale też porządku i harmonii, które Bóg zaszczepił w świecie u jego początku. To ten «uniwersytet» pomaga odkryć, że Ziemia i wszystkie jej zasoby są darem od Stwórcy dla człowieka i jego domem – domem, o który należy dbać uznając to za Boży nakaz skierowany ku temu, który jest strażnikiem i zarządcą stworzenia. Realizacja tego zadania jest symptomem odpowiedzialności charakterystycznej dla rozumnej i wolnej osoby ludzkiej. Jest więc ważnym wyznacznikiem człowieczeństwa; jest wyrazem dążenia do rozwoju integralnego każdego człowieka – rozwoju, którego szczytem dla katolika jest życie wieczne z Bogiem. […] Papież Franciszek, w encyklice Laudato si, bardzo wyraźnie wskazał na «wytyczne i działania», jakie powinni podejmować ludzie szczerze zatroskani „o nasz wspólny dom”, jakim jest planeta z całą jej przyrodą. Wśród papieskich wytycznych podstawowe miejsce zajmuje dialog, w którym biorą udział naukowcy, przedstawiciele religii oraz politycy i osoby związane z gospodarką. Taka dyskusja, prowadzona w otwartości i nastawiona na poszukiwanie prawdy, ma szansę stać się nie tylko porozumieniem zmierzającym „ku nowej polityce” realizowanej w wymiarze międzynarodowym, ogólnonarodowym i lokalnym (LS 164-188), ale przede wszystkim działaniem „na rzecz pełni człowieczeństwa” (LS 189-198). Trudno nie dostrzec, że sympozjum Polska przyroda – kultura, nauka, gospodarka, ekologia ma znamiona scharakteryzowanego wyżej dialogu. Jawi się więc jako ważny punkt w realizacji „troski o nasz wspólny dom”, która stanowi istotny element misji chrześcijańskiej w świecie współczesnym” – napisał rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski w okolicznościowym słowie przesłanym do organizatorów i uczestników konferencji naukowej, której patronował.

 

Charakterystyka konferencji


To dwudniowe naukowe wydarzenie miało miejsce w Cisnej w Bieszczadach. Ulokowanie spotkania w tym miejscu dało szansę nie tylko rozprawiać o polskiej przyrodzie, ale doświadczyć jej. Konferencja została zorganizowana przez Fundację DABAR – dialog kultur i religii pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Przewodniczącym zarządu tej instytucji jest kulowski biblista ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Konferencja stała się okazją do podjęcia dyskusji w gronie naukowców, polityków i praktyków – zwłaszcza pracowników Lasów Państwowych – którzy w swoich codziennych działaniach wcielają w życie dyrektywy państwowe i unijne, co pozwala im obserwować pozytywne i niepozytywne strony tych regulacji.

W swoim słowie ks. prof. Witczyk zauważył, że „unikalny charakter tego przedsięwzięcia zawdzięczamy szczególnemu zestawieniu wielu punktów widzenia i dyscyplin. Ujęcie polityczno-gospodarcze ma szansę zyskać tutaj chrześcijański kontekst etyczno-filozoficzny spotykając się jednocześnie z perspektywą naukową i głęboką świadomością potrzeb edukacyjnych”.