Aktualności / Wydarzenia

Konferencja Sieci Uniwersytetów Trójmorza

Już po raz drugi KUL współtworzyć będzie Samorządowy Kongres Trójmorza (12-13 czerwca 2024) – wydarzenie, podczas którego liderzy z całej Europy Środkowej będą rozmawiać o wyzwaniach, przed jakimi stoi 12 państw wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza. W ramach Kongresu odbędzie się konferencja poświęcona cyfrowej przyszłości uczelni, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska akademickiego zrzeszeni w powstałej z inicjatywy KUL Sieci Uniwersytetów Trójmorza. - Sieć to bardzo ważna inicjatywa, która integrując środowisko naukowe z krajów Trójmorza, jest z góry skazana na sukces - mówił roku temu podczas inauguracji tego forum współpracy Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. 

 

 

Podczas konferencji w Lublinie zgromadzą się wybitni eksperci z Polski oraz z różnych krajów Europy. Uczestnicy będą debatować nad różnorodnymi wyzwaniami, przed którymi stoją państwa uczestniczące w Inicjatywie Trójmorza. Główne tematy dyskusji będą dotyczyły przyszłości cyfrowej uczelni wyższych oraz możliwości, jakie stwarza ta transformacja. Celem konferencji jest zrozumienie i opracowanie strategii, które pozwolą uczelniom skutecznie adaptować się do szybko zmieniającego się cyfrowego świata, jednocześnie maksymalizując korzyści płynące z międzynarodowej współpracy akademickiej w ramach Sieci Uniwersytetów Trójmorza.

W trakcie wydarzenia przewidziano wiele paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów, które umożliwią uczestnikom dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a także nawiązywanie cennych kontaktów akademickich i zawodowych. Inicjatywa Trójmorza, której częścią jest konferencja, ma na celu zacieśnienie współpracy między krajami regionu Europy Środkowej i Wschodniej, co ma przynieść korzyści nie tylko w sferze edukacji, ale także w innych obszarach społeczno-gospodarczych.

Konferencja została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z programu Doskonała Nauka II, wspieranego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inicjatywa Sieci Uniwersytetów Trójmorza ma na celu integrację środowisk akademickich państw regionu oraz pogłębianie współpracy w zakresie komercjalizacji wiedzy i wymiany doświadczeń związanych z kształtowaniem kultury jakości kształcenia. W ramach Sieci będą podejmowane wspólne działania ukierunkowane na prowadzenie badań i projektów naukowych oraz wdrażanie innowacyjnych działań w obszarze jakości procesu kształcenia.

Rok temu, 16 maja 2023 roku została zainaugurowana Sieć Uniwersytetów Trójmorza, której Katolicki Uniwersytet Lubelski jest liderem. Podczas inauguracji Sieci rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski stwierdził:

„To inauguracja bardzo ważnej inicjatywy, która integrując środowisko naukowe z krajów Trójmorza, jest z góry skazana na sukces. Współpraca między uczelniami, które przystąpiły dziś do Sieci, odbywała się już w przeszłości, ale obecnie zyska ona nową jakość”

Dzisiaj Sieć Uniwersytetów Trójmorza tworzy w sumie 14 uniwersytetów m.in. z 

Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumuni, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz Ukrainy. 

Nadrzędnym celem obecnej, drugiej już, edycji projektu jest wzmocnienie współpracy uczelni zrzeszonych w Sieci Uniwersytetów Trójmorza.