Specjalizacja Teologii Pastoralnej KUL zaprasza na międzynarodową konferencję

pt. Wyzwania pastoralne wobec pojawiających się w Polsce

nowych kultur i nowych religii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jana Pawła sala C-1038

piątek, 30 maja 2014 r.  godz. 10.00

 

 

 

10.00-10.10 Rozpoczęcie konferencji – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dziekan Wydziału Teologii KUL

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

 

10.10-10.20 Wprowadzenie w tematykę konferencji – o. dr hab. Marek Fiałkowski OFM Conv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL

 

10.20-10.40 Religie i kultury niechrześcijańskie wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz UKSW

 

10.40-11.00 Globalizacja a dialog międzykulturowy – aspekty  religijne – ks. dr hab. Kazimierz Święs KUL

 

11.00-11.20 Kościół katolicki wobec kultu Pachamamy i Apu w południowych Andach peruwiańskich – o. dr Dario Mazurek OFMConv Universidad Católica Boliviana

 

11.20-11.50 przerwa

 

11.50-12.50 Panel dyskusyjny pt: Kościół w Polsce wobec nowych kultur i nowych religii

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – Kultura bez Boga jako wyzwanie dla Kościoła w Polsce

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL – Duszpasterstwo parafialne wobec imigrantów

o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv – Duszpasterstwo a okultyzm

 

13.00 Zakończenie konferencji

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014, godz. 11:04 - Marek Fiałkowski