Licencjat kanoniczny z teologii praktycznej

 

Specjalistyczne kształcenie teologiczne II cyklu jest realizowane na Wydziale Teologii w Teologicznym Studium Licencjackim. Studia licencjackie z teologii praktycznej kończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów, jest przedstawienie pisemnej dysertacji o charakterze specjalistycznym, czyli dysertacji odnoszącej się do wiedzy w zakresie szczegółowej dyscypliny teologicznej. Uczestnicy Teologicznego Studium Licencjackiego mają możliwość zwrócenia się do Dziekana Wydziału Teologii o ocenę, czy praca przygotowana na zakończenie studiów teologicznych I cyklu (magisterskich), spełnia kryteria dysertacji specjalistycznej (licencjackiej).

 

Program studiów: https://e.kul.pl/qlprogram.html?wid=2&kid=4461&op=1

 

Po ukończeniu Teologicznego Studium Licencjackiego licencjaci teologii w celu uzyskania doktoratu muszą spełnić jednocześnie wymogi państwowe i kościelne.

 

Szczegółowe informacje:https://www.kul.pl/specjalistyczny-kurs-teologiczny-skt,art_94927.html

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 11:37 - Marek Fiałkowski