tp4.JPG

 Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Wyd. Atla 2 2000 ss. 448.

 

tp6.JPG

Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2: Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin: Wyd. Atla 2 2002 ss. 660.

 

clip_image001.JPG

 W. Przygoda. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2004 ss. 524.

 

ltp2.jpg

Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. TN KUL 2006 ss. 945.

 

 0891.jpg

S. Bielecki. Teologia znaków czasu. Kielce: Wyd. Jedność 2006 ss. 238.

 

dzialalnosc-zbawcza1.jpg

R. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin Wyd. KUL 2007 ss. 332.

 

 uczestnictwo-wiernych-swie.JPG

W. Śmigiel. Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1965-2009). Lublin: Wyd. KUL 2010 ss. 458. 

 

formacja-chrzescijanska-kat.JPG

M. Fiałkowski. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2010 ss. 408.

 

duszpasterstwo-niewidomych-.JPG

D. Lipiec. Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2011 ss 434.

 

 zrzut_okladki_.jpg

Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011 ss. 496.

 

 swiadectwo-w-sluzbie-ewange_1.JPG

Świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2012 ss. 330.

 

 

W. Przygoda. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas. Lublin: TN KUL 2012 ss. 451.

 

Duszpasterstwo_OKLADKA_bordowa.jpg

Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2013 ss. 388.

 

 2.gif

W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2013 ss. 462.

 

Polskie drogi nowej ewangelizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin: Wyd. KUL 2014 ss. 222.

 

Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2015 ss. 222.

 

Peryferia wiary wyzwaniem dla Kościoła. Red. W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2015 ss. 262.

 

Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin: Wyd. KUL 2015 ss. 208.

 

Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. J. Goleń, D. Lipiec. Lublin: Wyd. KUL 2016 ss. 239.

 

T. Huzarek, M. Fiałkowski, A. Drzycimski. Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2018 ss. 176.

 

D. Lipiec. Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2020 ss. 328.

 

M. Fiałkowski, R. Sadlak. Młodzi w Kościele. Inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży w świetle posynodalnej adhortacji „Christus vivit”. Opole: RW Wydziału Teologicznego UO, Wyd. św. Krzyża 2021 ss. 135.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021, godz. 18:31 - Marek Fiałkowski