Chorzy i niepełnosprawni w centrum Kościoła. Katowice, 7-8 IV 1999 r.

 

Status naukowy teologii pastoralnej. Nysa, 8-9 X 2001 r.

 

Ks. prof. Władysław Piwowarski jako socjolog i pastoralista. Lublin, 24 X 2002 r.

 

Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego. Rabka, 22-23 V 2003 r.

 

Sympozjum z okazji promocji Leksykonu teologii pastoralnej. Lublin, 30 XI 2006 r.

 

Odkryjmy chrześcijański sens miłości. Na kanwie encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. Skarżysko-Kamienna, 21 IX 2006 r.

 

Sympozjum z okazji 15-lecia Caritas Diecezji Radomskiej. Radom, 6 X 2007 r.

 

Udział katolików w życiu publicznym. Pastoralne wyzwania wobec Kościoła w Polsce. Lublin, 18 IV 2007 r.

 

Apostolstwo świeckich w Polsce w 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici”. Lublin, 7 V 2008 r.

 

W służbie nauki i duszpasterstwa. Sympozjum poświęcone ks. profesorowi Władysławowi Piwowarskiemu w 10-lecie jego śmierci. Lublin, 25 X 2011 r.

 

Struktury komunijne Kościoła w Polsce wobec wyzwań współczesności. Warszawa, 8 V 2012 r.

 

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa. Konstancin-Jeziorna, 22-23 kwietnia 2013 r.

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Lublin, 15 maja 2013 r.

 

Duszpasterskie Wykłady Akademickie pt. Polskie drogi nowej ewangelizacji. Lublin, 29-30 sierpnia 2013 r.

 

W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Lublin, 30 października 2013 r.

 

 Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej. Sympozjum z racji 10-lecia śmierci ks. prof. dra hab. Romualda Raka. Lublin, 13 listopada 2013 r.

 

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła. Porszewice koło Łodzi, 5-6 maja 2014 r.

 

Międzynarodowa konferencja pt. Wyzwania pastoralne wobec pojawiających się w Polsce nowych kultur i nowych religii. Lublin, 30 maja 2014 r. 

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Duszpasterstwo młodzieżowe w Polsce. Sukces czy porażka? Warszawa UKSW, 9 czerwca 2014 r.

 

Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL, Urząd Miasta Środa Wielkopolska, Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. Konferencja pt. Hospicjum w służbie godności człowieka. Środa Wielkopolska, 16 września 2014 r.

 

Katedrę Teologii Pastoralnej KUL, Katedrę Prakseologii Pastoralnej KUL, Urząd Miasta Środa Wielkopolska, Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Konferencja pt. Pomagam, aby pełniej żyć. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka. Środa Wielkopolska, 24 września 2015 r.

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” Lublin, 14 października 2015 r.

 

Jugend in Europa: Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, Sarajevo, 12-15 września 2016 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL, WSD Diecezji Pelplińskiej. Ogólnopolskie sympozjum pt. Duszpasterstwo w Polsce. Aktualne problemy i kierunki odnowy. Pelplin WSD, 19 kwietnia 2017 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL. Sesja naukowa pt. Kościół wobec osób uzależnionych. Doświadczenia Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Chęciny, 1 grudnia 2017 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL, parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej. Krajowe sympozjum pt. Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj. Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,  piątek, 11 maja 2018 r.

 

Katedra Teologii Pastoralnej Społecznej KUL. Konferencja naukowa w 100-lecie urodzin abpa Ignacego Tokarczuka pt. Deus Caritas. Lublin, 17 października 2018 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL. Krajowe sympozjum pt. Kościół wobec niewierzących. Lublin KUL, 24 października 2018 r.

 

Katedra Duszpasterstwa Rodzin KUL, Katedra Teologii Pastoralnej KUL, Katedra Teologii Praktycznej Małżeństwa i Rodziny UKSW. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kontrowersyjne nauczanie, czy trudności z recepcją? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji „Amoris laetitia”. Lublin KUL, 7 listopada 2018 r.

 

Katedra Teologii Pastoralnej KUL, Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa UKSW. Krajowe sympozjum pt. Dorosły w Kościele. Ku modelowi duszpasterstwa dorosłych w Polsce. Warszawa 5 czerwca 2019 r.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021, godz. 19:50 - Marek Fiałkowski