2022

  1. Wolińska A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Banach A., Słomczewski A., Podlewski J.: "Wdrażanie i rozwój rolnictwa precyzyjnego na przykładzie projektu przygotowanego przez CGFP i KUL". Sympozjum Naukowe Komisji Europejskiej, CGFP Sp. z o.o. i Politechniki Bydgoskiej: Cyfryzacja rolnictwa - wyzwania i szanse. Bydgoszcz, 25.11.2022, prezentacja ustna.
  2. Kuźniar A., Kruczyńska A., Banach A., Wolińska A., Słomczewski A., Podlewski J.: "Nawożenie azotowe a struktura mikro- i myko-biomu w uprawie kukurydzy". Sympozjum Naukowe Komisji Europejskiej, CGFP Sp. z o.o. i Politechniki Bydgoskiej: Cyfryzacja rolnictwa - wyzwania i szanse. Bydgoszcz, 25.11.2022, prezentacja ustna
  3. Banach A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Sochaczewska A., Wolińska A.: "Wpływ nawożenia azotowego i sposobu uprawy na mikrobiom gleb rolniczych". VI Sympozjum Mikrobiologiczne - Metagenomy różnych środowisk. Puławy, 23-24.06.2022, poster
  4. Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Banach A., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: "Ograniczanie nawożenia azotowego zmienia sieci mikrobiomu w niszy rolniczej pod uprawą kukurydzy". VI Sympozjum Mikrobiologiczne - Metagenomy różnych środowisk. Puławy, 23-24.06.2022, poster
  5. Wolińska A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Goraj W.: "Nowoczesne podejście do zastosowania mikroorganizmów w agrobiotechnologii", V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17.09.2022, referat plenarny
Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2022, godz. 17:49 - Artur Banach