Terminy konkursów grantowych w dyscyplinie nauki o sztuce ogłaszane są w aktualnościach na stronie INoS oraz wysyłane do osób uprawnionych pocztą elektroniczną.

  • Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu INoS (osobiście, korzystając ze skrzynki podawczej obok pok. CN-114 lub przesyłając pocztą tradycyjną).
  • Wnioski w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu inos@kul.pl

Wnioski niekompletne, nieczytelne lub niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023, godz. 11:48 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak