Godziny konsultacji pracowników katedry w semestrze zimowym 2020/2021

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne konsultacje w semstrze zmiowym odbywają się zdalnie. 

 

Prosimy o kontakt mailowy. 

 

 

prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała 

 

wtorek 13.20 - 15.00

CP-23

 

 

e-mail: jacek.dabala@kul.lublin.pl 

dabalaj@o2.pl

 

 

ks. dr Rafał Pastwa

 

wtorek 10.50 - 12.30

CP-23

 

e-mail: rafal.pastwa@kul.pl

rjpastwa@gmail.com

 

 

mgr Robert Furmańczuk

 

 

CP-23

 

e-mail: robert.furmanczuk@kul.lublin.pl

rfurmanczuk@wp.pl

 

 

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

 

wtorek 11.40 - 13.20

CP-23

 

 

e-mail: stanislaw.dunin-wilczynski@kul.pl

standun@gmail.com

 

W przypadku konieczności spotkania osobistego zapraszamy do naszej katedry w pokoju CP-23. 

 

 

 

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020, godz. 13:21 - Stanisław Dunin-Wilczyński