SEKCJA LITURGIKI I HOMILETYKI

Collegium Jana Pawła II,

 

homiletyka

C-937
tel. 81 445 39 37
e-mail: homileta@kul.pl 

 

 

liturgika

C-936
tel. 81 445 39 36

e-mail: amegger@kul.pl

 

Adresy e-mail pracowników (konsultacje): kliknij tutaj

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2021, godz. 11:23 - Andrzej Megger