SEKCJA LITURGIKI I HOMILETYKI

Dyrektor - ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
sekretarz: ks. dr Andrzej Megger

e-mail: amegger@kul.pl

 

 

Katedra Teologii Liturgii

Kierownik - ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL

ks. dr Zbigniew Głowacki, adiunkt
ks. dr Tomasz Lisiecki, asystent
ks. dr Andrzej Megger, adiunkt

Katedra Historii Liturgii

Kierownik - ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

 

 

Katedra Homiletyki

Kierownik - ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

ks. dr Michał Klementowicz, adiunkt

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją i realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (na podstawie zarządzenia nr ROP-0101-101/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2020 r.) również konsultacje wykładowców prowadzących zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

 

W związku z tym wykładowcy Sekcji Liturgiki i Homiletyki są dostępni bez ograniczeń czasowych w formie korespondencji elektronicznej (kliknij tutaj)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020, godz. 12:23 - Andrzej Megger