SEKCJA LITURGIKI I HOMILETYKI

Dyrektor - ks. prof. dr hab. Bogusław Migut 
sekretarz: ks. dr Andrzej Megger

e-mail: amegger@kul.pl

 

 

Katedra Teologii Liturgii

Kierownik - ks. prof. dr hab. Bogusław Migut

ks. dr Zbigniew Głowacki, adiunkt
ks. dr Andrzej Megger, adiunkt

ks. dr Tomasz Herc, asystent (WSD Radom)

ks. dr Tomasz Lisiecki, asystent
ks. dr Dariusz Skrok, asystent (WSD Radom)

Katedra Historii Liturgii

Kierownik - ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
ks. dr Mirosław Kowalski, asystent (WSD Kielce)

 

 

Katedra Homiletyki

Kierownik - ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk

ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

ks. dr Michał Klementowicz, adiunkt
ks. dr Damian Chrzanowski, asystent
ks. dr Radosław Kacprzak, asystent (WSD Radom)
ks. dr Jan Nowak, asystent (WSD Kielce)
ks. dr Sławomir Płusa, asystent (WSD Radom)

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją i realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (na podstawie zarządzenia nr ROP-0101-101/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2020 r.) również konsultacje wykładowców prowadzących zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

 

W związku z tym wykładowcy Sekcji Liturgiki i Homiletyki są dostępni bez ograniczeń czasowych w formie korespondencji elektronicznej (kliknij tutaj)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2021, godz. 16:07 - Ewa Zięba