Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

Redakcja "Studiów Polonijnych"

ul. Chopina 29/15A

20-023 Lublin

 

email: instpol@kul.lublin.pl

 

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 14:09 - Paweł Janowski