Redaktor naczelny: ks. dr hab. Sławomir Zych

Zastępca redaktora naczelnego: dr Bartosz Walicki

Sekretarz redakcji: mgr Maria Anna Furtak

 

Członkowie komitetu redakcyjnego:

sekcja 'USA i Kanada':

Genowefa Potaczała MChr (Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, USA)
Marcin Nabożny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

sekcja 'Europa Wschodnia':
Witalij Rosowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

sekcja 'Europa Zachodnia':
Józef Szymański (Akademia Pomorska w  Słupsku)

 

 

Autor: Maria Furtak
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019, godz. 16:31 - Maria Furtak