Kościół a prawa autorskie

W dniach 17-18 maja br. w Collegium Jana Pawła II, w sali C-1031 odbędzie się konferencja naukowa pt. Kościół a prawa autorskie, organizowana przez Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego WPPKiA przy współudziale Consociatio Internationalis Musicae Sacrae w Rzymie oraz Johannes-Overath-Institut w Poczdamie.

Program:
17 maja

17.00 Msza św. w kościele akademickim
17.50 Koncert polskiej współczesnej kościelnej muzyki organowej, dr Elżbieta Charlińska (KUL)
18.30 Spotkanie uczestników konferencji w gmachu Collegium Jana Pawła II
 
18 maja
 
9.30 Rozpoczęcie obrad:
słowo wstępne - ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL
wprowadzenie - ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

Sesja I Prowadzenie: ks. dr Adam Kaczor
 
10.00 Dr Dr.h.c. Gabriel M. Steinschulte (Rzym-Kolonia), Wynagrodzenie za utwór muzyki liturgicznej - Prawo autorskie kwestią ekonomiczną czy wymogiem kulturowym? (Rimunerazione per la musica liturgica in forza del diritto d'autore: questione economica o responsabilità culturale?)

10.45 Prof. DDr Elmar Güthoff (Monachium-Poczdam), Ochrona własności intelektualnej w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich (Der Schutz des geistigen Eigentums im CCEO)
 
11.30 Przerwa
 
11.45 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL, Godność i wartość pracy ludzkiej w myśli Jana Pawła II
 
12.30 Obiad
 

Sesja II Prowadzenie: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof KUL
 
14.00 Dr Sybilla Stanisławska-Kloc (UJ), Prawa autorskie w Europie - przeszłość i perspektywy na przyszłość
            
14.45 Dr Christian Kröber (Monachium), Kościół i prawo autorskie w Niemczech (Kirche und Urheberrecht in Deutschland)
 
15.30 Dyskusja panelowa:

Dr Christian Kröber
Ks. dr Maciej Hułas (Wydział Nauk Społecznych KUL)
Piotr Czyżewski (przedstawiciel Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych)
Ks. dr Krzysztof Mikołajczuk (Kierownik Biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski)
Piotr Słabek (Redaktor Naczelny Wydawnictwa M)
 
16.15 Słowo końcowe - Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2009, godz. 18:39 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2009-05-06