Członkostwo z wyboru w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych

  • Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II - od 2006 r.
  • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej - od 2008 r.
  • Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – 2010 r.
  • Polskie Stowarzyszenie Public Relations – 2010 r.
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – 2010 r.
Autor: Jerzy Smoleń
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2010, godz. 15:46 - Ewa Zięba