SYMPOZJA: organizacja i współorganizacja

1997 - organizator i dyrektor I Radiowego Festiwalu Poezji Religijnej Rozgłośni Katolickich im. Ks. Janusza St. Pasierba, Tarnów 1997.

2009 - współorganizator III. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów„Prawda w mediach – między ideałem a iluzją”, Kraków 14-15.05.2009.

2010 - Współorganizator IV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów „Dobro w mediach – dobro mediów”, Kraków 13-14.05.2010.

2010 - Organizator I. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Formacji Medialnej „Ksiądz i media”, Lublin 31.05.2010. 

 

 WYGŁOSZONE REFERATY

KRAJOWE

 1.  Miejsce i data konferencji:  Rzeszów, 09.05.2005
  Tytuł referatu: Wyznaczniki dojrzałej osobowości
 2.  Miejsce i data konferencji:  Gosławice, 19.05.2005
  Tytuł referatu: Kryzys przełomu  życia
 3. Miejsce i data konferencji:  Tarnów, 24.05.2005
  Tytuł referatu: Komunikacja interpersonalna w życiu i posłudze kapłana
 4. Miejsce i data konferencji:  Sanok 11-14.09.2005
  Tytuł referatu: Eucharystia w pytaniach i odpowiedziach
 5. Miejsce i data konferencji:  Rzeszów, 07.11.2005
  Tytuł referatu: Rozwój dojrzałej osobowości, a odejście z kapłaństwa
 6. Miejsce i data konferencji: Stróże – Europejski Instytut Integracji Osób Niepełnosprawnych, 11.05.2006.
  Tytuł referatu: Wpływ mediów na wychowanie młodego pokolenia
 7. Miejsce i data konferencji:  Lublin, 18.05.2006.
  Tytuł referatu: Rola mediów w wychowaniu do patriotyzmu.
 8. Miejsce i data konferencji:  Lublin – Wąwolnica, 17.06.2006
  Tytuł referatu: Komunikacja interpersonalna w życiu kapłańskim. Co utrudnia komunikację?
 9. Miejsce i data konferencji:  Katowice, 27.07.2006
  Tytuł referatu: Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej  w życiu kapłańskim.
 10. Miejsce i data konferencji: Płock, 15.11.2006
  Tytuł referatu: Psychologia w duszpasterstwie.
 11. Miejsce i data konferencji: Radom, 16.02.2007
  Tytuł referatu: Komunikacja w przestrzeniach ludzkiego cierpienia.
 12. Miejsce i data konferencji: Częstochowa, 20.10.2007
  Tytuł referatu: Powołanie w kontekście rodziny dysfunkcjonalnej.
 13. Miejsce i data konferencji: Zamość, 12.01.2008
  Tytuł referatu: Jezus Chrystus Nauczycielem komunikacji interpersonalnej
 14. Miejsce i data konferencji: Nowy Sącz, 26.04.2008
  Tytuł referatu: Jak mówić? Jak rozmawiać?
 15. Miejsce i data konferencji: Częstochowa, 09.09.2008
  Tytuł referatu: Rola komunikacji w budowaniu wspólnoty kapłańskiej.
 16. Miejsce i data konferencji: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 16.09.2008
  Tytuł referatu: Wartość komunikacji „face to face”.
 17. Miejsce i data konferencji: Nowy Sącz, 20-21.09.2008
  Tytuł referatu: Sztuka komunikowania się.
 18. Miejsce i data konferencji: Kielce, 15.11.2008
  Tytuł referatu: Maryja w życiu i posługiwaniu kapłańskim
 19. Miejsce i data konferencji: Polichna, 28.01.2009
  Tytuł referatu: Jak słuchać? Jak rozmawiać z uczniem?
 20. Miejsce i data konferencji: Nałęczów, 03.02.2009
  Tytuł referatu: Otoczmy troską życie. Aspekty pastoralno-psychologiczne
 21. Miejsce i data konferencji: Nałęczów, 05.02.2009
  Tytuł referatu: Komunikacja niewerbalna. Aspekty pastoralno-psychologiczne
 22. Miejsce i data konferencji: Częstochowa, 14.02.2009
  Tytuł konferencji: Duchowość i psychologia
  Tytuł referatu: Człowiek w relacji do Boga i do drugiego człowieka
 23. Miejsce i data konferencji: Włocławek, WSD 03.03.2009
  Tytuł konferencji: Aspekty pastoralno-psychologiczne troski o życie
  Tytuł referatu: Otoczmy troską przygotowanie do kapłaństwa
 24. Miejsce i data konferencji: Zamość, 14-15.04.2009
  Tytuł konferencji: Otoczyć troską głoszenie Słowa
  Tytuł referatu: Psychologiczne aspekty przepowiadania Słowa Bożego
 25. Miejsce i data konferencji: Tarnów, WSD 30.04.2009
  Tytuł konferencji: Otoczmy troską życie
  Tytuł referatu: Otoczmy troską budowanie wspólnoty kapłańskiej
 26. Miejsce i data konferencji: Toruń, Wydział Teologii Uniwersytetu im. M. Kopernika, 04.06.2009
  Tytuł konferencji: Abyś dzień Święty święcił
  Tytuł referatu: Psychologia w Świętowaniu
 27. Miejsce i data konferencji: Krynica, 7-8.07.2009
  Tytuł konferencji: Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską
  Tytuł referatu: Maryja a komunikacja międzyludzka
 28. Miejsce i data konferencji: Częstochowa, 13.08.2009
  Tytuł konferencji: Warsztaty „w drodze”
  Tytuł referatu: Komunikacja – nauczyciel – szkoła.
 29. Miejsce i data konferencji: Gródek n/ Dunajcem, 15-16.09.2009
  Tytuł konferencji: Formacja katechetów świeckich
  Tytuł referatu: Formacja ludzka katechety
 30. Miejsce i data konferencji: Tarnów, WSD 24.09.2009
  Tytuł konferencji: Rok kapłański. Wierność Chrystusa, wierność kapłana.
  Tytuł referatu: Kryzys przełomu życia a komunikacja międzyludzka
 31. Miejsce i data konferencji: Łódź, 28.11.2009
  Tytuł konferencji: Formacja katechetów świeckich
  Tytuł referatu: Psychologia w formacji katechety
 32. Miejsce i data konferencji: Katowice, 05.12.2009
  Tytuł konferencji: Spotkania dziennikarskie
  Tytuł referatu: Wartość intrapersonalnej harmonii.
 33. Miejsce i data konferencji: Szczecin, 8-9.01.2010
  Tytuł konferencji: Ludzkie oblicze powołania
  Tytuł referatu: Komunikacja interpersonalna i co dalej?.
 34. Miejsce i data konferencji: Ełk, 12.01.2010
  Tytuł konferencji: Formacja katechetów świeckich
  Tytuł referatu: Psychologia w katechezie.
 35. Miejsce i data konferencji: Ełk, 12.01.2010
  Tytuł konferencji: Wierność Chrystusa – wierność kapłana
  Tytuł referatu: Psychologia w komunikacji duszpasterskiej kapłanów
 36. Miejsce i data konferencji: Giżycko, 13.01.2010
  Tytuł konferencji: Formacja katechetów świeckich
  Tytuł referatu: Formacja ludzka katechety.
 37. Miejsce i data konferencji: Suwałki, 14.01.2010
  Tytuł konferencji: Formacja katechetów świeckich
  Tytuł referatu: Dojrzałość osobowa a komunikacja interpersonalna katechety.
 38. Miejsce i data konferencji: Augustów, 15.01.2010
  Tytuł konferencji: Formacja katechetów świeckich
  Tytuł referatu: Psychologia w komunikacji katechetycznej.
 39. Miejsce i data konferencji: Częstochowa, 05.02.2010
  Tytuł konferencji: Otoczmy troską powołanie zakonne
  Tytuł referatu: Troska o radość życia zakonnego
 40. Miejsce i data konferencji: Kaliszany, 12-13.02.2010
  Tytuł konferencji: Jezus Chrystus nauczycielem międzyludzkiej komunikacji
  Tytuł referatu: Życie i działalność Jezusa a zasady komunikacji
 41. Miejsce i data konferencji: Lublin, 18.02.2010
  Tytuł konferencji: Wierność Chrystusa – wierność kapłana
  Tytuł referatu: Komunikacja międzyludzka a rozwój życia duchowego
 42. Miejsce i data konferencji: Warszawa 5.03.2010
  Tytuł konferencji: Powrót do Źródła
  Tytuł referatu: Psychologia w formacji zakonnej
 43. Miejsce i data konferencji: Warszawa 9.04.2010
  Tytuł konferencji: Powrót do Źródła
  Tytuł referatu: Intrapersonalna harmonia a relacje interpersonalne
 44. Miejsce i data konferencji: Kraków 6.04.2010
  Tytuł konferencji: Formacja permanentna Braci zakonnych
  Tytuł referatu: Ja i moja komunikacja interpersonalna
 45. Miejsce i data konferencji: Jarosław 8.05.2010
  Tytuł konferencji: Rok Kapłański. Wierność Chrystusa - wierność kapłana
  Tytuł referatu: Kapłan – też człowiek?
 46. Miejsce i data konferencji: Płock 12.05.2010
  Tytuł konferencji: Permanentna formacja katechetów
  Tytuł referatu: Psychologia komunikacji dla katechetów
 47. Miejsce i data konferencji: Ciechanów 13.05.2010
  Tytuł konferencji: Permanentna formacja katechetów
  Tytuł referatu: Psychologia komunikacji w praktyce katechetycznej
 48. Miejsce i data konferencji: Kraków 14.05.2010
  Tytuł konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Dobro w mediach. Dobro mediów”.
  Tytuł referatu: Dobro i zło w mediach, w myśli Benedykta XVI, zawartej w Orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Komunikowania
 49. Miejsce i data konferencji: Lublin 31.05.2010
  Tytuł konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formacji Medialnej „Ksiądz i media”
  Tytuł referatu: Edukacja medialna w Diecezjalnych i Zakonnych WSD w Polsce
 50. Miejsce i data konferencji: Świdnica 4.09.2010
  Tytuł konferencji: Formacja ludzka katechetów
  Tytuł referatu: Psychologia komunikacji interpersonalnej dla katechetów i nie tylko
 51. Miejsce i data konferencji: Lublin 17.09.2010
  Tytuł konferencji: II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Początek strony

ZAGRANICZNE

 1.   Miejsce i data konferencji: Niemcy - Schonstatt, 22. 04.2009
  Tytuł konferencji: Współczesne konteksty Bierzmowania;
  Tytuł referatu: Rola preewangelizacji w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania.
 2. Miejsce i data konferencji: Niemcy - Schonstatt, 23.04.2009
  Tytuł konferencji: Współczesne konteksty Bierzmowania
  Tytuł referatu: Formacja ludzka katechetów, wypalenie zawodowe.
 3. Miejsce i data konferencji: Niemcy - Schonstatt, 25.04.2009
  Tytuł konferencji: Rola świeckich w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania. Aspekty teologiczno-psychologiczne.
  Tytuł referatu: Psychologiczne aspekty budowania więzi z młodzieżą.
 4. Miejsce i data konferencji: Niemcy - Schonstatt, 26.04.2009
  Tytuł konferencji: Rola świeckich w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania. Aspekty teologiczno-psychologiczne.
  Tytuł referatu: Katecheta świadkiem – wartość intrapersonalnej harmonii katechety.
Autor: Jerzy Smoleń
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2010, godz. 12:09 - Ewa Zięba