Recenzje prac magisterskich

 1. Jagusztyn Paweł, Służba Boża w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku w latach 1969-2008, Lublin 2009, ss. 102. Promotor: Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL. Obrona 1.06.2009.
 2. Kowalski Jacek, Kult Maryi w pobożności ludowej na podstawie nauczania Kościoła Posoborowego, Lublin 2009, ss. 184. Promotor: Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL. Obrona 1.06.2009.
 3. Smuga Agnieszka, Wysoka miara życia chrześcijańskiego rodziny Martin,Lublin 2009, ss. 107. Promotor: dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL. Obrona 12.06.2009.
 4. Zieliński Michał, Prasowy obraz nauczania Benedykta XVI na podstawie wybranych tytułów, Lublin 2009, ss. 101. Promotor: Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Zasępa. Obrona 22.06.2009.
 5. Oleszkiewicz Anna Magdalena, Dziecko we współczesnej kulturze medialnej na podstawie literatury polskiej, Lublin 2009, ss. 91. Promotor: Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Zasępa. Obrona 22.06.2009.
 6. Ks. Młynarczyk Jan, Służba Boża w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu w latach 1974-2008, Lublin 2009, ss. 138. Promotor: Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL. Obrona 25.09.2009.
 7. dk. Tkacz Marek, Wpływ duchowości franciszkańskiej na Maryjną pobożność Ludową, Lublin 2010, ss. 101. Promotor: Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL. Obrona 20.05.2010.
 8. dk.  Kruk Łukasz, Formacja liturgiczna alumnów w świetle Soboru Watykańskiego II i nauczania posoborowego, Lublin 2010, ss. 102. Promotor: Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL. Obrona 20.05.2010.
 9. Sobolewski Bartłomiej, Świętość życia codziennego w myśli św. Josemarii Escrivy, Lublin 2010, ss. 97. Promotor: dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL. Obrona 16.06.2010.
 10. Ks. Józef Śmigiel, Życie liturgiczne i pobożność ludowa w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Sandomierzu w latach 1083-2009, Lublin 2010, ss. 113. Promotor: Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL. Obrona 23.06.2010.

 

Recenzje prac licencjackich

 1. mgr Sułek Iwona, Miejsce środków społecznego przekazu w posłannictwie Kościoła w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Włoch „Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Lublin 2010, ss. 130. Promotor: Ks. Prof. dr hab. Jerzy Gocko. Obrona 2.06.2010.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2010, godz. 11:53 - Ewa Zięba