1. Kariera naukowa:

2002 – mgr teologii (Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

2009 – mgr socjologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2011 – asystent w Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL

  1. Osiągnięcia:
  2. Zainteresowania naukowe:

makrosocjologia, globalizacja, socjologia polityki

  1. Publikacje:

      a. artykuły w pracach pod redakcją:

 

►  Elementy kultury politycznej w świadomości częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej, w: Wartości - interesy - struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk, Norbertinum, Lublin 2010, s. 101-124.

►  Idea społeczeństwa obywatelskiego a aktywność społeczna częstochowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 211-229.

Społeczna odpowiedzialność ludzi nauki w nauczaniu Kościoła katolickiego, w: Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną, red. A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 57-68.

►  Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej, w: Myśl polityczna w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. T. 2. Wokół polskiej myśli politycznej, red. A. Wojtaszak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2015, s. 195-212.

Aksjologiczny wymiar społeczeństwa obywatelskiego, w: Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego. T. 1, red. A. Wojtaszak, A. Krawcewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2016, 47-61.

Przyczyny braku zaufania obywateli do państwa w pismach przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej, w: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, s. 270-284.

 

      b. artykuły w czasopismach naukowych:

 

►   Problematyka socjologiczna na łamach Roczników Nauk Społecznych w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 4 (40) (2012), nr 3, s. 141-162.

►  Działalność dobroczynna na terenie diecezji częstochowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Veritati et Caritati” 4 (2015), s. 359-387.

►   Życie społeczno – polityczne w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej. Wybrane aspekty, „Roczniki Nauk Społecznych” 7(43) (2015), nr 4, s. 251-269.

►  Państwo w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej, „Roczniki Nauk Społecznych” 10 (46) (2018), nr 4, s. 147-164.

►  Elementy aksjologii w pismach Ryszarda Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 64 (2020), nr 2.

Rola religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej, „Studia Oecumenica” 20 (2020), s. 383-400.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2021, godz. 00:10 - Marek Pabich