Aktualności / Wydarzenia

Ks. prof. Andrzej Szostek Honorowym Obywatelem Lublina

szostek Ks. prof. Andrzej Szostek MIC, etyk, rektor KUL w latach 1998-2004, został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Lublina. „Jego moralna postawa i zasady, którymi kieruje się w swoim życiu zawodowym i osobistym, stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków. Wraz z tytułem Honorowego Obywatela prosimy o przyjęcie wyrazów naszej wdzięczności za zaangażowanie w działalność na rzecz Lublina i popularyzowanie wartości i zasad, którymi kierować powinien się każdy człowiek” – podkreślili radni miejscy w okolicznościowej uchwale. Uroczyste nadanie aktu miało miejsce 15 października 2021 r.

Ksiądz Profesor jest 17. Honorowym Obywatelem Lublina, w tym gronie są m.in. Jan Paweł II, prof. Wiesław Chrzanowski, Julia Hartwig, Rocco Buttiglione i Ryszard Kaczorowski.

 

Ks. prof. Andrzej Szostek jest absolwentem filozofii KUL. Pracę magisterską pt. „Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego” napisał pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Karola kard. Wojtyły. W 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Marianów. W 1978 roku uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy „Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii”. Podstawą habilitacji, którą uzyskał w roku 1989, była praca „Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997.

 

Swoje życie zawodowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym rozpoczął pracę już w 1970 r. jako stażysta. Następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż do stanowiska profesora zwyczajnego, które objął w roku 2000. Pracę naukową godził ze sprawowaniem odpowiedzialnych funkcji administracyjnych, m.in. kierował Katedrą Etyki Szczegółowej, a następnie Katedrą Etyki. Przez dwie kadencje (1992-1998) był prorektorem, później zaś, również dwie kadencje, rektorem KUL (1998-2004).

 

Główne zainteresowania naukowe ks. prof. Szostka oscylują wokół racjonalnych podstaw etyki, problematyki sumienia, zajmują go niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka) oraz myśl etyczna i antropologiczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

 

Należy do wielu krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych oraz zespołów redakcyjnych, m.in. był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Akademii „Pro vita”. Jego praca i dorobek naukowy była wielokrotnie doceniana, czego wyrazem są liczne odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Przyjaciele i uczniowie Księdza Profesora podkreślają jego otwartość, serdeczność, naturalny dar słowa, umiejętność wyszukiwania kompromisowych rozwiązań i znakomite poczucie humoru.