Uniwersytet / Władze / Rektor

Rektor
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski


W latach 1981-1987 odbył uwieńczone magisterium studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. Dnia 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II przyjął w Lublinie święcenia kapłańskie. W latach 1989-1993 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskał w 1993 r. (KUL), habilitował się w roku  2001 (KUL), w 2003 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (2008), a w 2010 r. stanowisko profesora zwyczajnego.

W KUL zatrudniony od października 1993 r. na Wydziale Teologii najpierw jako asystent, a później adiunkt (1997-2002) Instytutu Teologii Pastoralnej i Instytutu Pastoralno-Liturgicznego. W latach 2002-2005 i 2018-2019 dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, w ramach którego w latach 2002-2020 kierował Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej. Zorganizował Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia). Był również kierownikiem Podyplomowego Studium Duszpasterstwa i Poradnictwa Specjalnego. W latach 1996-2004 delegat Rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą. W roku 2004 został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewodniczącym zespołu ekspertów ds. standardów nauczania kierunku nauki o rodzinie. W latach 2004-2008 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL. Powołany na eksperta nauk o rodzinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Nauk Społecznych i Prawnych. Wybrany na przewodniczącego Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce (2008-2016), na członka rzeczywistego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2011). W latach 2008-2016 - Dziekan Wydziału Teologii. Rektor KUL od 1 września 2020 r.

Wykładowca innych uczelni krajowych i zagranicznych: Kolegium Teologicznego w Olsztynie oraz Instytutu Teologiczno-Historycznego w Olsztynie (1993-1995), Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie (1993-1995, 2004-2009), Instytutu Pastoralno-Liturgicznego Spiskiej Kapituły na Słowacji (1994-1996), Instytutu Teologiczno-Historycznego w Olsztynie (1995-1996), Seminarium Duchownego w Elblągu (1997-1998), Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Bratysławskiego w Trnavie na Słowacji (1999-2001), Instytutu Pastoralnego we Lwowie (2000-2001). W latach 1996-2001 był konsultantem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. Od lutego 2011 jest konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

Członek Sekcji Pastoralistów Polskich (od 1993 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2002 r.), Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego (od 2000 r.), Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego z. 10 (Nauki o rodzinie) „Roczników Teologicznych” (od 2003 r.), Görres Gesellschaft w Kolonii (od 2006 r.), Kapituły Nagrody Imienia Św. Kamila (od 2007 r.), Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum Dobrego Samarytanina (od 2006 r.), Rady Konsultacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2021 r.).

W latach 2020-22 był członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, od 2021 r. wchodzi w skład Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2023 r. jest członkiem Kapituły Nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”.

Odznaczony wyróżnieniem abpa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego Memoria iustorum w uznaniu zasług dla dialogu kulturowego i świadectwa prawdy służącej budowaniu duchowej jedności między Polską a Ukrainą (2008 r.). Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 października 2008 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu zasług dla Miasta Lublina, za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublina (2009 r.). Został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej honorową odznaką  Primus in agendo (2018) r.),  a także odznaczony Medalem Unii Lubelskiej za znaczące osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz działalność służącą promocji Lublina jako prężnego ośrodka akademickiego z podziękowaniem za trud posługi duszpasterskiej będącej wsparciem dla rozwoju lublinian (2020 r.). Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 lutego 2023 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej za granicą, decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2023 r., otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. W tym samym roku otrzymał również złotą odznakę "Za zasługi dla więziennictwa" (2023).

Od 12 marca 2016 r. Prezes - wolontariusz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

Zakres problematyki badawczej: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin; problematyka zespołu wspierającego; pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych; resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

Sekretariat Rektora

mgr Sylwia Daniewska
mgr Justyna Zaprawa

tel. +48 81/ 445 41 20; 445 41 21
fax +48 81/ 445 41 23
e-mail: rektorat [at] kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona