Aktualności / Wydarzenia

KUL beneficjentem konkursu „Visiting Professors in Lublin”

konkurs „Visiting Professors in Lublin”W maju 2022 zajęcia na KUL poprowadzi dr Andrew Rothwell z Loughborough University School of Business & Economics. Naukowiec z Wielkiej Brytanii jest specjalistą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jego wizyta na KUL odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu miasta Lublin w ramach pilotażowej edycji konkursu „Visiting Professors in Lublin”.

Dr Andrew Rothwell jest specjalistą z zakresu psychologii pracy i organizacji, przedsiębiorczości oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pełni funkcję dyrektora programów MSc Human Resource Management w Loughborough University School of Business & Economics. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zatrudnialności i zrównoważonej pracy, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym. Jest autorem ponad 50 recenzowanych artykułów naukowych, książek, rozdziałów w zbiorach redakcyjnych, referatów konferencyjnych i artykułów w czasopismach branżowych. W ramach pobytu na KUL brytyjski naukowiec poprowadzi warsztaty dla studentów oraz prace naukowo-badawcza, a także wygłosi wykłady.

Konkurs „Visiting Professors in Lublin” ma na celu wsparcie rozwoju i umiędzynarodowienia lubelskiego ośrodka akademickiego. W ramach konkursu lubelskie uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze lub naukowe wnioskować mogą o dofinansowanie wizyt uznanych i wybitnych naukowców, artystów oraz ludzi biznesu, a także przedstawicieli czołowych instytucji i organizacji naukowo-badawczych. Wśród beneficjentów I edycji Konkursu znalazł się KUL. Wniosek dotyczący wizyty dr Andrew Rothwella (Wielka Brytania), przygotowany przez dr Piotra Mamcarza, adiunkta w Instytucie Psychologii KUL, otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 13 125,00 zł.