Aktualności / Wydarzenia

KUL CAN jednym z Lodołamaczy 2022

Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL CAN zostało laureatem regionalnego konkursu "Lodołamacze", wyróżniającego instytucje oraz pracodawców wrażliwych społecznie, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Statuetkę, podczas gali w Krakowie, odebrał dyrektor KUL CAN Paweł Robak.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  został nominowany w kategorii Instytucja. Kandydaturę KUL zgłosili wojewoda lubelski Lech Sprawka, Urząd Wojewódzki w Lublinie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie oraz PFRON. Z uwagi na charakter plebiscytu pod uwagę wzięta została działalność KUL CAN, którego dewizą są słowa: "U nas nie musisz być niepełnosprawnym STUDENTEM" - "U nas MOŻESZ być pełnosprawnym STUDENTEM".

- Staramy się usuwać lub maksymalnie zmniejszać niedogodności związane z niepełnosprawnością dostosowując formy wsparcia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Chcemy, aby nasi studenci wiedzieli, że mogą na nas liczyć i że dzięki własnej pracy i naszej pomocy mogą pokonać wszystkie trudności - podkreśla Paweł Robak.

KUL CAN jest miejscem, gdzie niemożliwe nie istnieje. Zespół specjalistów udziela wszechstronnego wsparcia studentom niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym poprzez dostosowanie materiałów niezbędnych w toku studiów, a także studentom z niepełnosprawnością ruchową. - Na różnych etapach studiów i w zależności od rodzaju niepełnosprawności pomoc ma inny charakter. Niewidomym studentom zapewniamy dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych. To podręczniki, konspekty w brajlu, komputery z syntezatorem mowy, słowniki dźwiękowe, a także linijki i drukarki brajlowskie - podaje Paweł Robak.

Centrum odpowiada również za udzielanie pomocy finansowej (to nie tylko stypendia celowe, socjalne, ale także zapomogi i programy skierowane do osób niepełnosprawnych) oraz za przystosowanie uniwersytetu do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu. Uczelnia posiada własny samochód z windą, co pozwala na organizację transportu. Również większość budynków kampusu wyposażona jest w windy, a osoby mające trudności z poruszaniem mogą liczyć na pomoc asystentów. Dotyczy to także studentów niewidomych w pierwszych miesiącach nauki i zawsze w sytuacjach wymagających takiej pomocy. Ponadto KUL CAN daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Na uczelni pracuje 57 osób z niepełnosprawnościami. W roku akademickim 2021/22 opieką centrum objętych było 230 studentów.

Konkurs „Lodołamacze” organizuje Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, a  statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - Lodołamaczy przyznawane są od 17 lat. Istotą kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem i kształceniem osób niepełnosprawnych. Tytuł Lodołamacza to symbol otwartości i zaangażowania. Przyznawany jest w kategoriach Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier. Finałowa, ogólnopolska gala konkursu odbędzie się 6 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda.