Aktualności / Wydarzenia

KUL liderem konsorcjum projektu PROCARE

Projekt „Preventing and Managing the Burnout Syndrome in the field of Professional Caregiving” (PROCARE) jest współfinansowany z Programu Erasmus + i jego celem było opracowanie materiałów szkoleniowych i szkolenia dla managerów ośrodków opieki długoterminowej na rzecz zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym wśród pracowników. Więcej o projekcie znajduje się na oficjalnej stronie projektu https://www.procareproject.eu/about/

Projekt jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lider konsorcjum
European Ageing Network (Czechy)
EDUFORMA (Włochy)
Centrum MEMORY (Słowacja)
DEKAPLUS (Cypr)
IASIS NGO (Grecja)