Aktualności / Wydarzenia

KUL z nowymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych

KUL uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w trzech kolejnych dyscyplinach. Są to biologia medyczna, nauki biblijne oraz nauki o rodzinie. Decyzje takie wydała Rada Doskonałości Naukowej końcem maja br. Poszczególne dyscypliny należą do dziedzin: nauki medyczne, nauki teologiczne oraz nauki o rodzinie.

Dotychczas uniwersytet posiadał takie uprawnienia w 14 dyscyplinach: nauki prawne, socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, teologiczne, biologiczne oraz nauki o polityce i administracji. Aktualnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kształci się ponad 500 doktorantów. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się poprzez elektroniczną rejestrację kandydatów i rozpocznie się 3 lipca br. Na chwilę obecną nowe dyscypliny nie są ujęte w systemie rekrutacyjnym - na stronie kandydat.kul.pl zostanie zamieszczona aktualność o rozpoczęciu naboru. 

 

Uzyskanie uprawnień w dziedzinie biologii medycznej jest ważne dla rozwoju nauk medycznych na uniwersytecie. Od października 2023 roku KUL rozpocznie kształcenie studentów na kierunku lekarskim. Studia na medycynie będzie mogło podjąć 60 osób. Prowadzone one będą na Wydziale Medycznym, w którego skład wchodzą Instytut Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk Biologicznych oraz Centrum Badań Eksperymentalnych.

Klasyfikacja dyscyplin naukowych uprawianych na polskich uczelniach powiększyła się o dwie nowe kategorie – nauki biblijne i nauki o rodzinie jesienią ubiegłego roku. W założeniu ich wyodrębnienie ma m.in. pomóc w rozwoju badań, lepszej integracji środowiska naukowego i współpracy międzynarodowej z uznanymi ośrodkami na świecie.