Aktualności

Kultura w Administracji

27 kwietnia 2010 r. w Collegium Iuridicum, w sali CI-300 odbędzie się sympozjum nt. kultury w administracji.

Program:

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników sympozjum

10.00 - 10.15 Otwarcie sympozjum: wystąpienie ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz powitanie gości przez Prezesa Koła Naukowego Studentów Administracji, Rafała Banickiego.

10.15 - 12.00 Sesja I  Kultura a administracja

Referaty:
10.15 - 10.40 dr Jacek Szczot (KUL), W jakim kierunku powinna zmieniać się polska administracja? (Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej)

10.40 - 11.05 Michał Karapuda (Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin), Zadania urzędnika w animacji kultury

11.05 - 11.35 Prof. dr hab. Andrzej Kidyba (Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie), Uczmy się od dyplomatów - rola Konsula Honorowego

11.35 - 12.00 Przerwa

Otwarcie wystawy fotograficznej + diaporama Lublin ESK 2016

Sesja II 12.00 - 14.00 Administracja w kulturze

Referaty:

12.00 - 12.20 Rafał Koziński (Dyrektor programowy Warsztatów Kultury - filia Centrum Kultury w Lublinie, koordynator Nocy Kultury w Lublinie, współproducent projektów "L2 - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa", JazzBez i  Festiwalu "Fort.Missia"), Europejska Stolica Kultury


12.20 - 12.40 Agata Will (pracownik Warsztatów Kultury w Lublinie, koordynator Nocy Kultury, Fiesta Alegria - festiwalu kultury iberyjskiej, projektu Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury - Lublin 2016), Noc Kultury

12.40 - 13.00 Grzegorz Reske (historyk sztuki, menedżer kultury, producent Międzynarodowego Festiwalu "Konfrontacje Teatralne", na stałe związany z Centrum Kultury w Lublinie), Rola i zadania Centrum kultury w krzewieniu kultury w społecznościach lokalnych

13.00 - 13.30 Dyskusja, zakończenie konferencji

Warsztaty dla studentów (po zakończonej konferencji):

1. Warsztat z savoir-vivre (warsztat z poradami z zakresu dobrego zachowania):

- savoir-vivre w pracy, w domu, przy stole
- uczelniany savoir-vivre
- kultura języka  
- etykieta  
- dress code

Prowadzenie: dr Jacek Szczot (Fundacja "Pro Bono Futuro").

2. Warsztat z autoprezentacji, czyli jak skutecznie się zaprezentować:

- mowa ciałem, praca głosem
- techniki wywierania pozytywnego wrażenia
- sposoby przyciągania uwagi słuchaczy
- efektowne i efektywne zakończenia

Prowadzenie: Anna Malec (psychoprofilaktyk, pedagog - prowadzi warsztaty motywacyjne dotyczące zagadnień  psychospołecznych, specjalizuje się w pracy z grupą w oparciu o autorski program" Siła jest w Tobie" Związana z Fundacją Rozwiń Skrzydła); Joanna Rząd (pedagog, menedżerka  i animatorka kultury związana z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta).
 
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat.  Liczba miejsc jest graniczona. Zapisy na warsztaty będą prowadzone przed i w przerwie sympozjum.