XI-XII 2014

 

Celem kursu jest nauka programowania obiektowego oraz posługiwania się środowiskiem C++Builder do tworzenia graficznych interfejsów aplikacji. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli pracować jako programiści. Program kursu obejmuje programowanie obiektowe i tworzenie aplikacji w środowisku C++Builder. Tematyka realizowana na zajęciach to pojęcie klasy, elementy składowe, enkapsulacja i hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, przeciążanie operatorów, stabilność aplikacji oraz praca w środowisku C++ Builder i zasady tworzenia aplikacji w C++ Builder. Ponadto w ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2014, godz. 10:18 - Edyta Wronka