• Zarządzenie Prorektora ds. nauki i rozwoju z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  • Zarządzenie Prorektora ds. nauki i rozwoju z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji na kursy dokształcające w ramach projektu Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  • Zarządzenie Prorektora ds. nauki i rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie naboru dodatkowego i określenia Zasad rekrutacji na kurs dokształcający w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym w ramach projektu Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2014, godz. 12:28 - Edyta Wronka