Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął realizację projektu pod nazwą Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), będących w wieku produkcyjnym (18-65 lat), zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

 

Oferta kursów dokształcających skierowana jest do wszystkich osób posiadających maturę (nową lub starą), będących w wieku produkcyjnym (18-65 lat), zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 to ostatni tydzień września 2013. Dokładny termin i warunki rekrutacji zostaną podane na stronie www.kul.pl oraz einformatyka.eu

 

W ofercie na rok akademicki 2013/2014 planowane są studia informatyczne podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych oraz cztery kursy - kurs w zakresie zaawansowanych metod tworzenia stron WWW, kurs w zakresie zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych, kurs w zakresie zaawansowanych metod komputerowej analizy danych oraz kurs w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych.

W kolejnym roku akademickim (2014/2015) KUL proponuje studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej oraz kolejne cztery kursy - kurs w zakresie zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych, kurs w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym, kurs w zakresie projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych, a także kurs w zakresie grafiki komputerowej i animacji.

2013-08-07 Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2013, godz. 09:42