III-IV 2014

 

Kurs w zakresie zaawansowanych metod komputerowej analizy danych ma na celu wykształcenie umiejętności gromadzenia, przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych i programów do analizy danych cyfrowych. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Zajęcia podzielone będą na konwersatoria oraz ćwiczenia prowadzone w salach laboratoryjnych i pracowniach komputerowych. Słuchacze kursu nabędą umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów analitycznych z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz pakietów statycznych STATISTICA i SPSS. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami eksploracji i analizy danych, bazującymi na metodach sztucznej inteligencji oraz metodami analizy danych obrazowych (Aphelion, MatLab). Tematyka kursu obejmuje podstawy statystycznej analizy danych, przetwarzanie i analiza danych w MS Excel, statystyczna analizę danych, Data mining w pakiecie Statistica, metody sztucznej inteligencji oraz przetwarzanie danych obrazowych. W ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. Ponadto w programie zajęć przewidziane są wykłady specjalistów-praktyków z analizy danych.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 09:57 - Edyta Wronka