IX-X 2014

 

Kurs w zakresie zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych umożliwia zdobycie przez słuchaczy umiejętności efektywnego wykorzystywania w pracy zawodowej pakietu oprogramowania biurowego. Aby to osiągnąć zaprojektowano program kursu o łącznej liczbie 90 godzin, w tym 30 godzin e-learningowych kładących nacisk na systematyczną pracę własną słuchacza. Absolwenci kursu będą dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi do przetwarzania profesjonalnych dokumentów tekstowych, prezentacji danych tekstowych oraz multimedialnych, przetwarzania danych i przeprowadzania obliczeń oraz graficznego przedstawiania ich wyników w arkuszach kalkulacyjnych oraz praktycznej znajomości systemu obsługi relacyjnych baz danych na przykładzie Microsoft Access. W ramach programu kursu słuchacze zapoznają się z narzędziami i funkcjami, jakie oferują wybrane aplikacje pakietu Microsoft Office. Ponadto odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2014, godz. 10:33 - Edyta Wronka