Intensywne otwarte kursy języków nowożytnych
przygotowujące do egzaminów TELC
w dniu 19 maja 2007 r.
oraz egzaminów wewnętrznych KUL
w czerwcu 2007 r.
  1. Warunkiem zorganizowania grupy jest 10 zgłoszeń z danego języka na określony poziom.
  2. Zapisy (na podstawie dowodu wpłaty) – w Sekretariacie SPNJO KUL – do dnia 28 lutego 2007 roku w godz. 13.00 - 15.00.
  3. Początek kursu – około 5 marca 2007 r.
  4. Wymiar kursu – 30 godzin: 6 tygodni * 5 h.
  5. Cena kursu – 300,00 PLN od osoby.
  6. Dokonując wpłaty za kurs należy podać: numer konta, swoje Imię i Nazwisko, swój adres, nazwę języka (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski), poziom języka z dopiskiem „Kurs intensywny TELC”.
Wzór poprawnie wypełnionego dowodu wpłaty:

telc_wplata_400

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2007, godz. 13:28 - Monika Wójcik