WYCIĄG Z REGULAMINU otwartych kursów językowych

 1. Otwarte kursy języków nowożytnych prowadzone są w ramach statutowej działalności Fundacji Rozwoju KUL.
 2. Organizatorem kursów jest Centrum Egzaminacyjne Europejskich Egzaminów TELC z siedzibą w SPNJO KUL.
 3. Grupy odbywające kursy otwarte powinny liczyć nie mniej niż 10 osób.
 4. Koszt 1 godziny kursu ponoszony przez 1 uczestnika wynosi 10,00 PLN.
 5. Roczny wymiar kursu wynosi 60 godzin (2 semestry x 30 godzin).
 6. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty 300,00 PLN na konto: 86154011442001640270070002 do 20 lutego 2007 r.
 7. Dokonana wpłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku, gdy zgłaszający się nie podejmie nauki na kursie. Po rozpoczęciu kursu część kwoty może zostać zwrócona w szczególnych, udokumentowanych przypadkach (np. długotrwała choroba uniemożliwiająca korzystanie z kursu).
 8. Plan zajęć (w tym rozłożenie godzin kursu w semestrze) ustala lektor z grupą.
 9. Zajęcia rozpoczynają się po wniesieniu przez wszystkich uczestników kursów wymaganych regulaminem wpłat.

  Dokonując wpłaty za kurs należy podać: numer konta, swoje Imię i Nazwisko, swój adres, nazwę języka (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski), poziom języka z dopiskiem „Kurs otwarty TELC”.

  Wzór poprawnie wypełnionego dowodu wpłaty:

  druk_wpko_bcp400_400OFERTA otwartych kursów językowych

 1. Zgłoszenia i zapisy od dnia 29 stycznia 2007 r. w SPNJO KUL, p. 229 (Gmach  Główny) w godz. 13.00 – 15.00.
 2. Ostateczny termin wpłaty20 lutego 2007 r.

Poziomy kursów ze wszystkich języków według wymagań CEF - systemu wytycznych w sprawie nauczania i uczenia się języków opracowanych przez Radę Europy:

A1 – Początkujący
A2 – Podstawowy
A2 (+) – Ponadpodstawowy
B1 – Średnio zaawansowany stopnia niższego
B2 – Średnio zaawansowany stopnia wyższego
C1 – Zaawansowany

Język angielski

Wyjaśnienie symboli:

GE – General English (język ogólny)
BE – Business English (język biznesowy)

Lp.

Symbol kursu

Cel kursu

1.

A1 GE

Egzamin Start English (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A1

2.

A2 GE

Egzamin English Elementary Level (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A2

3.

B1 GE

Egzamin Certificate in English (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B1

4.

B2 GE

Egzamin Certificate in English adVantage (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B2

5.

C1 GE

Egzamin Cambridge CAE
Egzamin wewnętrzny CEF C1

6.

B1 BE

Egzamin Certificate in English for Business Purposes Intermediate (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B1 Business English

7.

B2 BE

Egzamin Certificate in English for Business Purposes adVantage (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B2 Business English

Język niemiecki

Wyjaśnienie symboli:

DaF – Deutsch als Fremdsprache (ogólny język niemiecki jako język obcy)
WD – Wirtschaftsdeutsch (język niemiecki biznesowy)
RW – Rechtswissenschaft (język niemiecki prawniczy)

Lp.

Symbol kursu

Cel kursu

1.

A1 DaF

Egzamin Start Deutsch 1 (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A1

2.

A2 DaF

Egzamin Start Deutsch 2 (TELC)
Egzamin Test Arbeitsplatz Deutsch (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A2

3.

B1 DaF

Egzamin Zertifikat Deutsch (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B1

4.

B2 DaF

Egzamin Zertifikat Deutsch Plus (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B2

5.

C1 DaF

Egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Egzamin wewnętrzny CEF C1

6.

A1 WD

Nauka języka na poziomie początkującymw oparciu o tematykę i leksykę niezbędną osobom, które w przyszłości zamierzają nawiązywać zawodowe kontakty z partnerami z obszaru języka niemieckiego lub pracować w krajach tegoż obszaru językowego.

7.

A2 WD

Nauka języka na poziomie podstawowymw oparciu o tematykę i leksykę niezbędną osobom, które w przyszłości zamierzają nawiązywać zawodowe kontakty z partnerami z obszaru języka niemieckiego lub pracować w krajach tegoż obszaru językowego.

8.

B1 RW

Opanowanie słownictwa o profilu prawniczym na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego oraz umiejętności biernego korzystania z tekstów prawniczych
Egzamin wewnętrzny CEF B1 RW

9.

B2 RW

Opanowanie słownictwa o profilu prawniczym na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego oraz umiejętności słuchania wykładów o tym profilu i tłumaczenia dokumentów prawnych
Egzamin wewnętrzny CEF B2 RW

Język francuski

Wyjaśnienie symboli:

GF – General French (język ogólny)

Lp.

Symbol kursu

Cel kursu

1.

A1 GF

Egzamin Start Français (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A1

2.

A2 GF

Egzamin Français Niveau elémentaire (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A2

3.

B1 GF

Egzamin Certificat de Français (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B1

4.

B2 GF

Egzamin Certificat Supérieur de Français (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B2

Język hiszpański

Wyjaśnienie symboli:

             GEspańol - General Espańol (język ogólny)


Lp.

Symbol kursu

Cel kursu

1.

A1 GE

Egzamin Start Espanol (TELC)

2.

A2 GE

Egzamin Espanol Nivel elemental (TELC)

3.

B1 GE

Egzamin Certificado de Espanol (TELC)

4.

B2 GE

Egzamin Certificado de Espanol para Relaciones Profesionales (TELC)
Język włoski

Wyjaśnienie symboli:

GI – General Italian (język ogólny)

Lp.

Symbol kursu

Cel kursu

1.

A1 GI

Egzamin Start Italiano (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A1

2.

A2 GI

Egzamin Italiano Livello Elementare (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A2

3.

B1 GI

Egzamin Certificato d’Italiano (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B1

Język rosyjski

Wyjaśnienie symboli:

GR –  General Russian (język ogólny)
BR –  Business Russian(język biznesowy)
LR – Legal Russian (język prawniczy)

Lp.

Symbol kursu

Cel kursu

1.

A1 GR

Wytworzenie kompetencji językowo – komunikacyjnej, umożliwiającej skuteczne porozumiewanie się w języku rosyjskim w różnych sytuacjach życiowych
Egzamin wewnętrzny CEF A1

2.

A2 GR

Egzamin Russian Elementary Level (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF A2

3.

B1 GR

Egzamin Certificate in Russian (TELC)
Egzamin wewnętrzny CEF B1

4.

B2 LR

Przygotowanie do recepcji współczesnych tekstów specjalistycznych z zakresu prawa i administracji oraz do rozumienia wypowiedzi użytkowników języka rosyjskiego łamiących prawo.
UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania kursu o profilu prawniczym na poziomach A2(+) i B1.
Egzamin wewnętrzny CEF B2 LR

5.

A2(+) BR

Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w biznesie oraz przygotowanie do samodzielnego korzystania z publikowanej w języku rosyjskim literatury specjalistycznej.
Międzynarodowy egzamin Business – Kontakt 1
UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania kursu o profilu biznesowym na poziomach A1, A2 i B1.
Egzamin wewnętrzny CEF A2(+) BRAutor: PNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2007, godz. 13:52 - Sławomir Radziemski