Aktualności

LEXALIA - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zaprasza na LEXALIA - Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

22 maja
Collegium Iuridicum, sala CI-300 (ul. Spokojna 1)

10.00 Otwarcie Konferencji I Dzień Urzędnika „Perspektywy zatrudnienia po Administracji...” (Koło Naukowe Studentów Administracji KUL)
ks. prof. dr hab. Antonii Dębiński (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
Małgorzata Jarończyk, Bogumił Depowski (Sekcja Prawa Urzędniczego Koła Naukowego Studentów Administracji KUL)
10.15 Studia Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Administracji)
10.45 Wizja urzędnika we współczesnej administracji, dr Jacek Szczot (Katedra Nauki Administracji)
11.15 Rekrutacja młodych pracowników, Anita Pawelec (Kierownik Oddziału Kadr Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie)
11.45 Doświadczenia absolwenta administracji w poszukiwaniu pracy w sektorze publicznym, Marcin Szeleszczuk (Absolwent kierunku Administracja)
12.15 Administracja europejska - szansą dla Ciebie Studencie, prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (Poseł Parlamentu Europejskiego)
12.45 Dyskusja - Administracja - daje możliwości?!
13.00 Przerwa
13.15 Jak się zaprezentować, aby reprezentować - warsztat psychologiczny (Koło Naukowe Psychologi Zarządzania)
13.45 Zakończenie I Dnia Urzędnika
14.00 Wręczenie dyplomów ukończenia Akademii Retoryki Prawniczej (Koło Naukowe Studentów Prawa KUL)
14.30 Rozstrzygnięcie konkursu „Ignorantia Iuris Nocet” (Sekcja Praw Antycznych Koła Naukowego Studentów Prawa KUL)
15.00 Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (Koło Naukowe Kanonistów KUL)
16.00 Zwiedzanie Muzeum Uniwersyteckiego KUL

23 maja
Collegium Iuridicum, sala CI-300 (ul. Spokojna 1)

11.00 - 14.00 Konferencja Absolwentów Wprowadzenie euro w Polsce - problematyka prawna

Przyjęcie euro z punktu widzenia polskiej Konstytucji, dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL (Katedra Prawa Konstytucyjnego)

Konsekwencje wejścia Polski do strefy euro dla finansów publicznych, prof. dr hab. Jan Głuchowski (Katedra Finansów i Prawa Finansowego)

Skutki przyjęcia euro przez Polskę dla obrotu gospodarczego, dr Andrzej Herbet (Katedra Prawa Handlowego)

14.10 Ogłoszenie wyników sondażu na nazwy sal wykładowych w Collegium Iuridicum oraz losowanie nagród wśród głosujących studentów

14.20 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego wykładowcę oraz losowanie nagród dla głosujących studentów (Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

14.30 Wręczenie pucharu Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zwycięzcy Turnieju (Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

14.50 Uroczyste zakończenie projektu „Akcja KUL Aplikacja” (Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

14.00 - 16.00 Możliwość zwiedzenia Muzeum Uniwersyteckiego KUL

Imprezy towarzyszące:

16 maja
8.00 - 12.00 Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Hala Sportowa, ul. Konstantynów 1G, I etap rozgrywek - faza grupowa dla gr. 1 i 2

17 maja
8.00 - 12.00 Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Hala Sportowa, ul. Konstantynów 1G, I etap rozgrywek - faza grupowa dla gr. 3 i 4

20 maja
19.00 - 21.30 Turniej piłki halowej Pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS i Lubelskiego Klubu Piłkarskiego „MOTOR LUBLIN”

21.00 Wręczenie pucharów za uczestnictwo przez Dziekana Wydziału

21 maja
9.00 - 17.30 Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Hala Sportowa, ul. Konstantynów 1G - rozgrywki finałowe i mecz o Puchar Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

23 maja

20.00 Tereny zielone WMP przy ul. Konstantynów 1G
Koncert zespołu „Altercore”
Wspólny piknik