Aktualności / Wydarzenia

List Rektora KUL na Wielkanoc 2022

List Rektora KULO nadziei, cierpieniu w którym nigdy nie pozostajemy sami, ofierze za każde zło popełnione przez ludzi oraz ufności, jaką każdy człowiek powinien pokładać w Bogu Stwórcy czytamy w Liście na Wielkanoc, jaki kieruje do polskich parafii Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W swych słowach ks. prof. Kalinowski nawiązuje do trwającej wojny w Ukrainie oraz do postaw Polaków pełnych odpowiedzialności oraz zrozumienia wobec uchodźców. To z nimi będziemy przeżywali Wielkanoc, więc rola nadziei pokładanej w zmartwychwstałym Chrystusie, nabiera szczególnego znaczenia.  - Wszyscy ludzie, z którymi się stykamy, nawet przez krótką chwilę, noszą w sobie obraz Boga i za każdego z nich umarł Chrystus, nawet jeżeli nie zdają sobie z tego sprawy. Nie zawsze jednak o tym pamiętamy i nie kierujemy się miłością w stosunku do bliźnich, a niektórych wręcz nie akceptujemy. Nadzieja na nowe życie niesie ze sobą pod tym względem pewien obowiązek, a zarazem zadanie do wykonania, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy pojawiają się obok nas potrzebujący siostry i bracia z Ukrainy, uciekający przed wojną – zaznacza Rektor KUL.

Ufność i nadzieja

Ks. prof. Kalinowski nawiązuje również do tajemnicy zmartwychwstania w kontekście zwycięstwa nad złem i śmiercią, których szczególnie teraz jesteśmy świadkami.  - Gdy  w obecnym trudnym czasie jesteśmy zanurzeni w nadmiarze cierpienia, trzeba brać wzór z Chrystusa, pokładającego niezawodną nadzieję w Bogu Ojcu. Spoglądajmy z ufnością na krzyż, szczególnie na taki, jaki można oglądać w warmińskiej bazylice w Świętej Lipce na jednym z obrazów ofiarowanych przez króla Jana III Sobieskiego jako wotum po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem.  To wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa triumfującego, który wznosi ręce i pogodną twarz ku niebu w nadziei rychłego zmartwychwstania – podkreśla.

Rektor KUL mówi również o ważnej roli katolickiego uniwersytetu, którego pracownicy oraz studenci są powołani do bycia na co dzień świadkami nadziei radosnej, wykraczającej poza doczesną niesprawiedliwość, cierpienie, smutek i bezradność, ukazującej perspektywę życia w przyjaźni z Bogiem jako źródłem prawdziwego i wiecznego szczęścia. -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest świadomy roli dawcy nadziei i usiłuje ją spełniać od ponad stu lat w różnych okolicznościach ludzkiego życia – włącznie z czasem epidemii, rządów totalitarnych czy wojny – przypomina Rektor.

Ważny drugi człowiek

Podobnie jak  w tych trudnych momentach w historii kraju, tak i teraz KUL  nie pozostał obojętny na wydarzenia w Ukrainie, a przede wszystkim na potrzeby drugiego człowieka.   - W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, staramy się nieść nadzieję poprzez przyjmowanie uchodźców do domów akademickich, jakimi dysponuje nasza uczelnia, organizujemy pomoc materialną, wysyłamy transporty z darami do miejscowości, gdzie toczy się wojna – zaznacza ks. prof. Kalinowski.

Działania te nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie, które dociera na uniwersytet od wielu ludzi z Polski oraz z zagranicy. Za tę wrażliwość, ofiarność i niesienie nadziei Rektor KUL jest wszystkim bardzo wdzięczny. Jednocześnie zachęca do dalszej modlitwy o rozwój uniwersytetu, a – w tym czasie – przede wszystkim o pokój na świecie. 

 

List do pobrania