Orzeł Biznesu dla KULKUL otrzymał kolejne wyróżnienie. Kapituła konkursu Lubelskiego Orła Biznesu przyznała uniwersytetowi Orła Biznesu z diamentami. Wyróżnienie zostało przyznane KUL jako ważnej instytucji otoczenia biznesu, a odebrała je podczas gali 8 czerwca 2017 r. Prorektor ds. kształcenia prof. Iwona Niewiadomska.

 

KUL od blisko 100 lat jest miejscem, które przygotowuje ludzi gotowych podjąć odpowiedzialność za życie społeczne w rozmaitych jego aspektach, w tym również w biznesie. od 1918 r. wykształcił ponad 100 tysięcy młodych ludzi. Wielu z nich pełniło i pełni odpowiedzialne funkcje nie tylko w Kościele, ale również życiu społecznym, politycznym i w gospodarce. Absolwentów KUL możemy odnaleźć na kluczowych stanowiskach w wielu firmach istotnych dla gospodarki regionu i kraju. Co ważne, obok wiedzy i umiejętności wnosili oni i wnoszą również wartości etyczne zasadzone na gruncie katolickiej nauki społecznej. Mury uczelni opuściło już ponad 100 tysięcy młodych ludzi. Wielu z nich pełniło i pełni odpowiedzialne funkcje nie tylko w Kościele, ale również życiu społecznym, politycznym i w gospodarce. Absolwentów KUL możemy odnaleźć na kluczowych stanowiskach w wielu firmach istotnych dla gospodarki regionu i kraju. Co ważne, obok wiedzy i umiejętności wnosili oni i wnoszą również wartości etyczne zasadzone na gruncie katolickiej nauki społecznej.'

 

Warto przypomnieć, że KUL został wyróżniony Orłem Biznesu już po raz kolejny. W 2012 r. uniwersytet otrzymał Orła w kategorii promocja inwestycji realizowanych z funduszy unijnych za budynek Wydziału Biotechnologii.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2017, godz. 15:26 - Leszek Wojtowicz