Aktualności / Wydarzenia

Lubelskie uczelnie razem na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Pięć lubelskich uczelni – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny – 24 maja 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego podpisało porozumienie o współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. KUL reprezentowała Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL. Podpisanie porozumienia oficjalnie zainaugurowało I Lubelskie Dni Integracji.

– Na naszym uniwersytecie osoby z niepełnosprawnością do lat stanowią bardzo istotną grupę, którą staramy się otoczyć szczególną opieką – podkreśliła Prorektor Piskorska, która na co dzień sprawuje nadzór nad działalnością Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL CAN, wyspecjalizowanej jednostki uniwersytetu zajmującej się różnorodnym wsparciem osób z niepełnosprawnością.  

Teraz, dzięki współpracy uczelni, ta pomoc będzie jeszcze skuteczniejsza. – Celem naszej współpracy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim, zapewnienie im inkluzji społecznej, aby osoby te były angażowane we wszystkie działania, które odbywają się na uczelni – wyjaśnił Paweł Robak, Pełnomocnik Rektora KUL ds. osób z niepełnosprawnościami. Dodał, że KUL specjalizuje się w pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu, dlatego będzie dzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie ze wszystkim uczelniami, które podpisały to porozumienie - Istotne jest, aby dla tych osób stworzyć przyjazną i dostępną przestrzeń do funkcjonowania i działania – zaznaczył Pełnomocnik.

W ramach LDI na KUL odbył się Festiwal Gier Językowych, w którym uczestniczyły osoby niewidome, słabowidzące i widzące. Uczestnicy mieli okazję zagrać w polskie i angielskie gry m.in. Taboo, Rapidough, Kalambury/Guess what, Gorący ziemniak, które zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku przez zespół KUL CAN - Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. Celem Festiwalu było wsparcie integracji między osobami niewidomymi i widzącymi oraz lepsze zrozumienie potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Festiwal ma również na celu rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników oraz budowanie relacji wśród studentów KUL – mówi pomysłodawczyni dr Jolanta Sak-Wernicka z Instytutu Językoznawstwa. Organizatorami festiwalu były KUL CAN oraz Instytut Językoznawstwa przy wsparciu Koła Naukowego Anglistów.