MAGDA PARZYSZEK

 

 

     Wykształcenie

1999-2003 r. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej

2003 -2008 r. Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (jednolite studia magisterskie, dzienne)

Zainteresowania naukowe

Socjologia Internetu, produkcja partnerska w sieci, społeczności sieciowe, samoorganizacja społeczna, Web 2.0, peer to peer.

 

    Publikacje

1. „Zasady społeczne a gospodarka w perspektywie dorobku naukowego profesora Jerzego Ozdowskiego"- w monografii „Tradycja i Współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim" pod red. S. Fela, J. Gałkowskiego, J. Zabielskiej, Wyd. KUL, Lublin 2009

2. „Samoorganizacja w Internecie"- artykuł opublikowany w I tomie monografii „E-Gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej" pod red. Sławomira Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2009

3. „Zasady funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce w kontekście rozwiązań i standardów europejskich"- w monografii „10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy" red. M. Klimek, J. Czerw

4. ,,Self-organization in terms of a new approach to the interaction between the user and the creator of the Internet service"- publikacja w ramach 52st International Scientific Conference of Daugavpils University

5. „Współpraca i koordynacja działań w sieci w aspekcie produkcji partnerskiej"- artykuł opublikowano w II tomie monografii „Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej" pod red. Sławomira Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2010

 

 

   Prowadzone zajęcia:

Socjologia organizacji- ćwiczenia, studia stacjonarne, III rok, specjalizacja Socjologia Gospodarki i Internetu

Mikrostruktury społeczne w różnych perspektywach teoretycznych- ćwiczenia, studia stacjonarne, II rok

 

 

    Education

1999-2003 High School name Jana Zamoyskiego in Łęczna

2003 -2008 Sociology- Catholic University of Lublin

Research interests

Internet sociology, peer production In the network, community network, social selforganization, Web 2.0, peer to peer.

 

   Publications

1. „Zasady społeczne a gospodarka w perspektywie dorobku naukowego profesora Jerzego Ozdowskiego"- published in „Tradycja i Współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim" pod red. S. Fela, J. Gałkowskiego, J. Zabielskiej, Wyd. KUL, Lublin 2009

2. „Samoorganizacja w Internecie"- published in „E-Gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej" pod red. Sławomira Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2009

3. „Zasady funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce w kontekście rozwiązań i standardów europejskich"- published in „10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy" red. M. Klimek, J. Czerw

4. ,,Self-organization in terms of a new approach to the interaction between the user and the creator of the Internet service"- 52st International Scientific Conference of Daugavpils University

5. „Współpraca i koordynacja działań w sieci w aspekcie produkcji partnerskiej"- published in „Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej" pod red. Sławomira Partyckiego, Wyd. KUL, Lublin 2010

 

Courses taught

Sociology of organizations

Microstructure and social process in a different theories 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2010, godz. 17:20 - Alina Betlej