Zajmuję się psychologią procesów poznawczych. Główne obszary moich zainteresowań badawczych to psychologiczne aspekty odbioru tekstów kultury i procesy wyobrażeniowe.

Badając odbiór tekstów kultury prowadziłam badania behawioralne i okulograficzne w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych, analizując m.in. rozumienie filmów animowanych, wiadomości telewizyjnych, tekstów literackich, komiksów, zdjęć, a także percepcję estetyczną sztuki współczesnej.

Prowadzone przeze mnie badania wyobraźni koncentrowały się na przebiegu operacji wyobrażeniowych (m.in. skaningu, rotacji, majoryzacji) u osób widzących i osób z różnym stopniem niepełnosprawności wzroku. Tematyka wyobrażeniowa pojawiała się też jako kontekst teoretyczny eksperymentów, w których analizowałam wielozmysłowe poznanie przestrzeni, a także zdolność tworzenia i interpretacji rysunków dotykowych.

 

Autor: :::
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017, godz. 20:49 - Emilia Zabielska-Mendyk