Marianne Degginger urodziła się w Berlinie w roku 1932 jako tzw. „dziecko mieszane pierwszego stopnia”. Jej matka była Żydówką, ojciec zaś Niemcem, dzięki czemu rodzina mogła korzystać przez pewien czas z przywilejów. Już jako małe dziecko Marianne skonfrontowana zostaje z codziennymi prześladowaniami i upokorzeniami wobec obywateli żydowskich. Dzięki zapobiegliwości i poświęceniu ojca rodzinie udaje się przetrwać okrutny czas nazizmu. Inni krewni, m. in. babka autorki ze strony matki padają ofiarami prześladowań. Po latach Marianne Degginger udaje się spisać te traumatyczne wspomnienia. W roku 2008 publikuje książkę Trudne ocalenie, w której opowiada losy rodziny cudem ocalonej z Holocaustu.

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2012, godz. 18:26 - Sylwia Mitko