Jestem doktorantką w Katedrze Psychologii Eksperentalnej. W ramach mojej pracy magisterskiej zajmowałam się wpływem doświadczenia muzycznego oraz naruszenia harmoniczności na ocenę estetyczną muzyki. Obecnie przygotowuję projekt rozprawy doktorskiej pt. "Czynniki wpływające na przetwarzanie syntaktyki w muzyce. Badanie ERP". Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie percepcji muzyki oraz tego jak jest ona modyfikowana przez poziom eksperckości w dziedzinie muzyki. Chętnie rozwijam swoją wiedzę dotyczącą wykorzystania elektroencefalografii w badaniach naukowych, szczególnie interesuje mnie metoda mózgowych potencjałów wywołanych (ang. event related potentials, ERP).

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 20:43 - Emilia Zabielska-Mendyk