Matura 2008/nazwa wybranego języka nowożytnego


 

Kurs dwuletni przeznaczony jest dla uczniów klas przedmaturalnych, którzy pragnęliby:

1.       uzupełnić braki z minionych lat nauki;

2.       rozszerzać i utrwalać materiał opracowywany równolegle w szkole (w formie zadań maturalnych);

3.       wykonywać ćwiczenia w formach i technikach występujących w zestawach maturalnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie);

4.       przygotować się do egzaminu ustnego.


 

u      Czas trwania kursu (dwuletniego):

         rok pierwszy: 15.10.2006 r. - 15.05.2007 r.;

         rok drugi: 15.10.2007 r. - 15.04.2008 r.

u      Łączny wymiar kursu: 200 godzin lekcyjnych (2 lata x 100 godzin rocznie)

u      Roczny (2006/2007) koszt kursu: 100 godz. x 10 zł/godz. = 1000 zł

W przypadku płatności w dwóch ratach za rok 2006/2007, cena kursu wynosi 1200 zł (każda rata po 600 zł).

Uwaga! Uczestnikom kursu kontynuującym naukę w roku szkolnym 2007/2008 gwarantuje się niezmienione ceny kursu, to jest 1000 zł w jednej lub 1200 zł w dwóch ratach po 600 zł.

u      Liczebność grupy: 10 – 15 osób.


 

W roku akademickim 2006/2007 zajęcia będą odbywać się według następującego kalendarza (w poniedziałki, środy i wybrane soboty):


Październik 2006

16.10.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

18.10.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

21.10.

,

godz.

08:20

-

09:50

(

2

h )

23.10.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

25.10.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

28.10.

,

godz.

08:20

-

09:50

(

2

h )

30.10.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 14 h 


Listopad 2006

04.11.

,

godz.

08:20

-

09:50

(

2

h )

06.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

08.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

13.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

15.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

18.11.

,

godz.

08:20

-

09:50

(

2

h )

20.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

22.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

27.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

29.11.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 20 h 


Grudzień 2006

02.12.

,

godz.

08:20

-

09:50

(

2

h )

04.12.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

06.12.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

11.12.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

13.12.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

18.12.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

20.12.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 14 h 


Styczeń 2007

03.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

08.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

10.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

13.01.

,

godz.

08:20

-

09:50

(

2

h )

15.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

17.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

22.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

24.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

29.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

31.01.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 20 h 


Luty 2007

19.02.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

21.02.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

26.02.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

28.02.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 8 h 


Marzec 2007

05.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

07.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

12.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

14.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

19.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

21.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

26.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

28.03.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 16 h 


Kwiecień 2007

16.04.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

18.04.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

23.04.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

25.04.

,

godz.

18:20

-

19:50

(

2

h )

Łącznie: 8 h  

Żeby zapisać się na kurs należy:

        wnieść opłatę: 1000 zł (koszt całkowity za kurs w roku akademickim 2006/2007) bądź 600 zł (pierwsza rata za kurs w roku akademickim 2006/2007);

        dokonać rejestracji przedkładając oryginał dowodu wpłaty w SPNJO KUL (Gmach Główny KUL, II piętro, pok. 229, w godz. 13.00 – 15.00) w terminie do 30 września 2006 roku..Dokonując wpłaty za kurs należy podać: numer konta, swoje Imię i Nazwisko, swój adres, symbol kursu: „Matura 2008/(nazwa wybranego języka nowożytnego)”.


Wzór poprawnie wypełnionego dowodu wpłaty:


druk_wpmatura2008_bcp200_400
 

Autor: PNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2007, godz. 08:23 - Sławomir Radziemski