Aktualności / Wydarzenia

Medal Signum Universitatis dla rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek otrzymał Medal Signum Universitatis od rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. To wyraz uznania dla osiągnięć naukowych prof. Czopka oraz dowód wdzięczności za życzliwe wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na rzecz utworzenia i prowadzenia studiów medycznych.

– Nasza współpraca ma długoletnią historię, szczególnie zintensyfikowaną gdy przygotowywaliśmy kierunek lekarski na wydziale medycznym. Czerpaliśmy z doświadczeń Uniwersytetu Rzeszowskiego przy tworzeniu naszej bazy dydaktycznej i klinicznej – mówi rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Laudację podczas ceremonii wręczenia Medalu Signum Universitatis wygłosił ks. prof. Antoni Dębiński. – Medal jest jednym z najważniejszych odznaczeń, które KUL przyznaje osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego czy religijnego. Dzisiaj nasza Alma Mater tym wyróżnieniem chce uhonorować prof. Sylwestra Czopka, muzealnika, rektora i uczonego – powiedział ks. prof. Dębiński.

Prof. Sylwester Czopek nie kryje, że to dla niego wielkie wyróżnienie. – Pokazaliśmy nasze doświadczenia przy omijaniu raf, na które Uniwersytet Rzeszowski natrafił przy tworzeniu swojego wydziału medycznego. Najważniejsza jest kadra i infrastruktura, to dwa niezbędne elementy, które są w kształceniu lekarzy bardzo ważne i decydują o poziomie tej dyscypliny – podkreśla.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek pochodzi z Lubelszczyzny, ukończył UMCS w Lublinie, z wykształcenia jest archeologiem i muzealnikiem. Doktorat obronił w 1989 r., w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie, w 1996 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim, a nominacją profesorską otrzymał w 2003 roku. Z Rzeszowem związany jest od 1981 r. gdy podjął pracę w Muzeum Okręgowym, a w latach 1990-2008 był dyrektorem tej placówki. W 1997 rozpoczął pracę akademicką w Wyższej Szkole Pedagogicznej - późniejszym Uniwersytecie Rzeszowskim. Był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Archeologii na tej uczelni, był również dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W 2016 roku został wybrany na rektora uczelni, w 2020 roku uzyskał reelekcję na drugą kadencję.

Prof. Sylwester Czopek jest odkrywcą i badaczem wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce, autorem wielu publikacji naukowych. Za swą działalność otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medale Gloria Artis - Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złotą Odznakę Za Opiekę nad Zabytkami, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.