Nasze sukcesy

Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników KUL

Nasze sukcesy | 2021-06-15

Min. Czarnek podczas ceremonii wręczenia medali pracownikom KULUniwersytet to ludzie – podkreślił podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom KUL Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.  – To ludzie przez 103 lata decydowali o tym, ze KUL zapisał się na mapie naukowej Polski, Europy i świata złotymi zgłoskami. Do tych ludzi należycie Państwo – zwrócił się do laureatów odznaczeń. 14 czerwca Medale odebrało dwudziestu siedmiu wykładowców oraz pracowników administracyjnych uniwersytetu.

 

Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe ustanowione jeszcze w II Rzeczypospolitej i przywrócone w 2007 roku. Jest przyznawane za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie Ojczyźnie.

 

Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że laureaci odznaczeń realizują misję KUL, którą jest służba Bogu i Ojczyźnie poprzez wzmacnianie wartości duchowych       w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu studentów, funkcjonowaniu administracji i integracji wspólnoty uniwersyteckiej. Przywołał również słowa najwybitniejszego absolwenta uniwersytetu, kard. Stefana Wyszyńskiego: - Nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba wiedzę ukochać, trzeba w trud nauki włożyć miłość!.... – życząc, by były one drogowskazem na kolejne lata pacy na uniwersytecie.

 

W gronie odznaczonych Medalem Złotym, przyznawanym po trzydziestu latachPracownicy KUL odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wzorowej pracy zawodowej, znaleźli się:

 • prof. Anna Malicka-Kleparska (Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego),
 • mgr Beata Panasiuk (Kierownik Studium Języków Obcych),
 • dr hab. Jan Ptak (Katedra Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej)
 • inż. Teresa Śliwińska (Sekretariat Wydziału Teologii),
 • dr inż. Monika Wawer (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem),
 • dr Małgorzata Żurakowska (Dyrektor Centrum Medialnego KUL).

 

Min. Czarnek wręcza Medal dr. hab. Justynie Szulich-Kałuża, prof. KULMedal Srebrny, po dwudziestu latach wzorowej pracy, otrzymali:

 • dr Olga Białek-Szwed (Katedra Kultury Medialnej),
 • prof. Anna Bondaruk (Kierownik Katedry Językoznawstwa Teoretycznego),
 • mgr Marlena Iglik (Studium Języków Obcych),
 • dr Agnieszka Kłos-Dacka (Studium Języków Obcych),
 • mgr Jolanta Majewska (Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu),
 • dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL (Zastępca Dyrektora Instytutu Językoznawstwa),
 • ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL ( Kierownik Katedry Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii) ,
 • dr hab. Monika Sidor, prof. KUL (Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej),
 • ks. dr hab. Marek Słomka (Katedra Filozofii Religii),
 • dr hab. Andrzej Stefańczyk (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej),
 • mgr Katarzyna Stępniak (Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL),
 • dr Małgorzata Sławek-Czochra (Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów),
 • dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL (Kierownik Katedry Językoznawstwa Germańskiego),
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania).

 

Medalem Brązowym, po dziesięciu latach wzorowej pracy, odznaczeni zostali: Pracownicy KUL odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

 • dr Piotr Bolibok (Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości),
 • dr hab. Maria Gondek (Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów),
 • dr Małgorzata Kobiałka-Szkutnik (Sekretariat Wydziału Teologii),
 • dr Agnieszka Marek (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji),
 • dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL (Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej),
 • dr Elżbieta Talik (Katedra Psychologii Klinicznej),
 • dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (kurator Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Fotorelacja