Aktualności / Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja: ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

fb_event_wlasciwy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL) zaprasza na Konferencję Międzynarodową ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Konferencja odbędzie się 13 i 14 października 2021 r. w trybie hybrydowym tj. za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień dotyczących kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Ma być okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, zamierzeniem organizatorów jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do rozwiązań polskich i międzynarodowych.

Zaproszeni goście zagraniczni - z Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Norwegii, Belgii, Niemiec oraz Szwajcarii - zaprezentują szerokie spektrum doświadczeń w zakresie systemowych rozwiązań wsparcia osób niepełnosprawnych: od projektowania uniwersalnego do zabezpieczenia społecznego.

Naukowcy i praktycy z Polski spojrzą na temat rehabilitacji społeczno-zawodowej w kontekście stojących przed nią wyzwań oraz możliwości, a także odniosą się do tematu dostępności w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności.

Tematyka konferencji z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter wpisuje się w następujące dziedziny nauki i dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki o kulturze i religii, nauki społeczne czy humanistyczne, architektura i urbanistyka, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, osoby z niepełnosprawnościami, środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, władz centralnych, lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie.

Językami konferencji są język polski, język angielski i polski język migowy.

Zapraszamy już dziś do rejestracji na konferencję: FORMULARZ.

Transmisja w języku polskim -dzień 2

 

Transmisja w języku angielskim -dzień 2

 

 


Transmisja w języku polskim -dzień 1

 

Transmisja w języku angielskim -dzień 1