Jestem doktorem psychologii i asystentem dydaktycznym. W zakresie moich zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące wyobraźni wzrokowej, percepcji wzrokowej i percepcji ruchu. Prowadziłem badania nad mechanizmem rotacji wyobrażeniowej, koncentrując się na właściwościach obiektu, które modyfikowały przebieg procesu rotacji wyobrażeniowej. Obecnie opracowuję badania dotyczące własności ruchu obiektu, które wpływają na desynchronizację fal sensomotorycznych.
Zajęcia dydaktyczne, które prowadzę to: Psychologia Percepcji, Metody Statystyczne i Psychologia Procesów Poznawczych. Interesuję się psychoterapią, uczestniczę w kursie z psychoterapii i prowadzę psychoterapię w języku polskim i ukraińskim w Poradni Zdrowia KUL.

 
Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2021, godz. 11:44 - Emilia Zabielska-Mendyk