Aktualności / Wydarzenia

Młodzi naukowcy z KUL ze stypendiami ministra nauki

Pięcioro młodych pasjonatów nauki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otrzymało stypendium dla wybitnych naukowców, które przyznaje minister nauki. W gronie tym znaleźli się dr Jacek Jan Jarocki, dr Maciej Jarota, dr Ilona Weronika Sadok, dr Grzegorz Tutak oraz mgr Michał Edmund Nowakowski.

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami przedstawiają ministrowi m.in. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN i instytutów badawczych. W tegorocznej edycji wpłynęło 1708 wniosków, a minister nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 osobom.

W tym gronie jest dr Ilona Weronika Sadok z Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Medycznego KUL, która prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza biologii medycznej i chemii analitycznej. - Aktualnie główny nurt badań prowadzonych przeze mnie dotyczy identyfikacji nowych markerów molekularnych chorób nowotworowych z wykorzystaniem technik „omicznych” i opracowania wiarygodnych narzędzi analitycznych na potrzeby celowanej analizy metabolomicznej obiecujących celów diagnostycznych, prognostycznych i/lub terapeutycznych – mówi dr Ilona Weronika Sadok, która pomaga także rozwijać pasje studentów jako kurator Koła Naukowego Biotechnologii KUL działającego przy Wydziale Medycznym KUL.

Satysfakcji z wyróżnienia nie kryje również dr Grzegorz Tutak, adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Studiów Wschodnich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji KUL. Jest autorem kilkunastu prac z zakresu migracji. W badaniach skupia się zwłaszcza nad problematyką polityki migracyjnej Polski oraz sekurytyzacji migracji, relacjach zachodzących między migracja a państwem. W 2023 roku ukazała się jego książka pt. Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015, która jest pokłosiem doktoratu obronionego w 2022 roku.

- Radość jest tym większa, że aplikowałem o stypendium po raz pierwszy i cieszę się, że moja praca i wysiłek zostały zauważone i docenione. Stypendium to przyznawane jest za osiągnięcia naukowe takie jak m. in. publikacje naukowe. Wśród ponad 1700 aplikacji, stypendia dostało 228 osób, więc konkurencja była duża – mówi dr Tutak. - Czuję się tym bardziej wyróżniony, ponieważ w dyscyplinie którą reprezentuję, czyli nauki o polityce i administracji, zostało docenionych tylko pięciu naukowców – dodaje dr Tutak.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5390 zł.