Aktualności / Wydarzenia

Na KUL o metodzie Service Learning, czyli uczeniu się przez służbę

Service Learning, czyli metoda nauki przez służbę, która z roku na rok - w dobie nowoczesnych technologii - staje się coraz popularniejsza na świecie, była tematem spotkania na KUL z Matthew Komelskim z Virginia Tech University w Blacksburg w USA. - Zdobywanie wiedzy i umiejętności warto łączyć z konkretną pracą na rzecz danej społeczności - przekonywał ekspert, który sam obecnie realizuje w Warszawie projekt Service Learning dotyczący ukraińskich uchodźców.

- Studenci nie potrzebują już tylko i wyłącznie uniwersytetów, aby uzyskać dostęp do wielu informacji. Dlatego jednym z bardzo dobrych sposobów, dzięki któremu nauczyciele akademiccy mogą skuteczniej realizować swoją misję, jest zapewnienie studentom doświadczeń mających wartość edukacyjną. Tym sposobem jest właśnie metoda Service Learning, czyli nauka poprzez służbę - powiedział Matthew Komelski, który na co dzień pracuje w Department of Human Development and Family Science Virginia Tech University. Ekspert ten specjalizuje się m.in. w tematyce długości życia, gerontologii oraz efektów praktyk prozdrowotnych.

Matthew Komelski zajęcia ze studentami prowadzi z wykorzystaniem metody Service Learning, która w języku polskim określana jest jako nauka przez służbę lub też uczenie się poprzez zaangażowanie. To działania edukacyjne, które "budują pomost pomiędzy wiedzą uzyskiwaną w toku studiów, a praktyczną nauką społecznej odpowiedzialności". Życiowe wykorzystanie nabytej wiedzy wyraża się w pracy na rzecz społeczności lokalnej w formie np. wolontariatu, będącego częścią studiów uniwersyteckich. Podczas spotkania na KUL Matthew Komelski opowiedział o własnych doświadczeniach związanych z wdrażaniem Service Learning, także o podróżach studyjnych, które prowadzi ze studentami oraz o systemowych rozwiązaniach dydaktycznych wdrażanych na uniwersytecie Virginia Tech w USA.

- Wiele uniwersytetów ma misję o szerokim zasięgu, ale rzadko jest ona uwzględniona w programie nauczania. Tymczasem badania wskazują, że studenci są bardziej zaangażowani i chłoną więcej wiedzy, gdy są przekonani, że ich zajęcia mają sens dla rzeczywistego świata - przekonywał gość uczelni. Dodał też, że uczenie się poprzez służbę zwiększa nie tylko wiedzę i kompetencje studentów, ale jest jednocześnie wymierną usługą dla społeczności i świata.

Spotkanie z Matthew Komelskim z Virginia Tech University odbyło się w ramach projektu "UNISERVITATE: Service-learning in Catholic Higher Education" i zostało zorganizowane przez prorektor KUL ds. kształcenia dr hab. Ewę Trzaskowską, prof. KUL, Centrum Dydaktyki Akademickiej oraz uczelniany zespół "Uniservitate". - KUL jako jedyna uczelnia w Polsce bierze udział w tym międzynarodowym projekcie, który wdraża metodę Service Learning łączącą nauczanie akademickie ze służbą na rzecz społeczeństwa, m.in. poprzez praktyczne zaangażowanie dotyczące realnych wyzwań i problemów - podkreślił dr inż. Jan Kamiński, który na KUL-u koordynuje projekt "Uniservitate". Przypomniał też, że w projekcie "Uniservitate" uczestniczą wyłącznie uczelnie katolickie z całego świata.