Aktualności / Wydarzenia

Na KUL o wartościach chrześcijańskich w społeczeństwie cyfrowym

"Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym" to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która 11 kwietnia odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W całodniowym spotkaniu, na którym omawiano m.in. zastosowanie nowych technologii w przekazie ewangelicznym, ale także zagrożenia związane z ich wpływem na fundamenty ludzkiej cywilizacji, wzięło udział aż kilkudziesięciu naukowców z Polski, a także z Włoch, Hiszpanii i Słowacji.

- Tematyka konferencji wpisuje się w przesłanie pozostawione nam przez Jana Pawła II, który w 2002 powiedział do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego: "Pilne i konieczne jest bowiem pokazanie, przy pomocy mocnych, przekonujących argumentów i pociągających przykładów, że budowanie nowej Europy opartej na wartościach, które je kształtowały na przestrzeni całych jej dziejów, a także zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej, jest korzystne dla wszystkich - niezależnie od tego, do jakiej tradycji filozoficznej, duchowej należą i stanowi solidny fundament bardziej ludzkiego i bardziej pokojowego współżycia odznaczającego się większym szacunkiem dla wszystkich ludzi i każdego człowieka" - powiedział otwierając konferencję prorektor KUL, ks. prof. Mirosław Sitarz.

- "Wychodząc od wspólnego uznania takich wartości będzie można uzyskać formy konsensusu demokratycznego - konieczne, by określić również na poziomie instytucjonalnym projekt Europy, która będzie naprawdę domem wszystkich, w której żaden człowiek ani żaden naród nie będą się czuli pominięci, lecz wszyscy będą mogli czuć się wezwani do uczestniczenia w rozwijaniu wspólnego dobra na kontynencie i na całym świecie" - cytował Jana Pawła II ks. prof. Sitarz, który przywitał prelegentów z wielu krajów, w tym z Hiszpanii, Włoch, Słowacji, a także z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Konferencja, którą prorektor KUL zainaugurował wspólnie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, rzecznikiem praw dziecka Mikołajem Pawlakiem, a także rektorem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej dr hab. Magdaleną Sitek, odbyła się w gmachu KUL, w Centrum Transferu Wiedzy.

- Chrześcijaństwo i wartości chrześcijańskie są absolutnie fundamentem funkcjonowania naszego społeczeństwa. Trzeba znaleźć takie klucze do młodego pokolenia, które spowodują, że wartości te będą mogły być dalej fundamentem dla ich życia w przyszłości - zaznaczył minister Czarnek, który wspólnie z rektorem KUL ks. prof. Mirosławem Kalinowskim objął to międzynarodowe spotkanie naukowców honorowym patronatem. Minister dodał też, że żyjąc we współczesnym świecie cyfrowym należy stać na gruncie prawdy i nie ulegać modzie przypodobywania się światu.

- Trzeba pokazywać fundamenty chrześcijaństwa i wartości, które te fundamenty budują - mówił szef MEiN.

Konferencję można było śledzić nie tylko bezpośrednio w Centrum Transferu Wiedzy, ale także dzięki transmisji w mediach społecznościowych KUL. Zapis spotkania można znaleźć na kanale Tv KUL na You Tube. Główny panel konferencji zainaugurowało wystąpienie pt. "Cyfrowy demontaż architektury ludzkiej cywilizacji: procesy spontaniczne i sterowane" doradcy prezydenta RP prof. Andrzeja Zybertowicza, reprezentującego Akademię Sztuki Wojennej.

- Świat cyber destabilizuje same fundamenty ludzkiej cywilizacji - to jest pierwsza teza. Druga teza: najniebezpieczniejszą z dzisiaj obecnych na świecie ideologii jest technoentuzjazm, czyli bezkrytyczne przekonanie, że technologia niesie ze sobą rozwiązanie ludzkich problemów - mówił prof. Andrzej Zybertowicz. Wyjaśnił, że destabilizacja rzeczywistości realnej ze strony nowych technologii (świata cyber) następuje m.in. poprzez eskalację złożoności, dynamiki i nierówności, a także poprzez deformację procesów poznawczych i instynktów moralnych oraz poprzez zerwanie przekazu międzypokoleniowego, w tym religijnego.

Podczas tego panelu zaplanowano także wystąpienia m.in. prof. Michele Indellicato z Uniwersytetu w Bari ("Persona e valori morali nella società tecnologica" | "Person and moral values in the technological society"), dr Pawła Poszytka z FRSE - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ("Wyzwania społeczne w czasach cyfryzacji. Rola międzynarodowych projektów edukacyjnych) oraz prof. Stanisława Leszka Stadniczeńki z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ("Świat wartości w dobie płynnej nowoczesności (Kryzys człowieczeństwa)").

Po głównym panelu odbyły się cztery panele dodatkowe - po dwa równolegle w sesji rozpoczynającej się przed południem oraz w sesji popołudniowej. Były to "Dekompozycja wartości w społeczeństwie cyfrowym" (panel włoskojęzyczny), "Wartości i potrzeby a wzory zachowań w społeczeństwie cyfrowym", "Nowe technologie a przekaz ewangeliczny?", "Indywidualizm a świadomość zbiorowa, dobro ogółu i więzi społeczne". Panel kończący konferencję zatytułowano "(Re)konstrukcja lokalnej i globalnej sceny religijnej". Wśród uczestników tych naukowych dyskusji był m.in. prawnik i poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Karol Karski.

- Skala i częstotliwość dyskryminacji religijnej zagrażają integralności społeczeństw na całym świecie (...) Wolność religijna jest naruszana w 1/3 państw świata, naruszenia te obejmują 83 proc. ludności świata - zwrócił uwagę prof. Karski, który problem prześladowań i dyskryminacji przedstawił na przykładzie chrześcijan. - Chcę tu przytoczyć w szczególności przykład chrześcijan, ponieważ są oni zdecydowanie największą grupą, która spotyka się z dyskryminacją - wyjaśnił, wskazując też, że najczęstszą, choć nie jedyną, przyczyną dyskryminacji grup wyznaniowych jest państwo autorytarne.

Organizatorami całodniowego spotkania naukowców były Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

Program konferencji

 

Transmisja online paneli z sali CTW-113: 

  • Panel Główny
  • Dekompozycja wartości w społeczeństwie cyfrowym (panel włoskojęzyczny)
  • Nowe technologie a przekaz ewangeliczny?
  • Panel Kończący: (Re)konstrukcja lokalnej i globalnej sceny religijnej)

Transmisja online paneli z sali CTW-114: 

  • Wartości i potrzeby a wzory zachowań w społeczeństwie cyfrowym
  • Indywidualizm a świadomość zbiorowa, dobro ogółu i więzi społeczne