Aktualności

Nabór do Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

Rozpoczęła się rekrutacja na II edycję kursów dokształcające dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą. W ofercie znalazły się kursy w zakresie:

  • nowych mediów i komunikacji
  • opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym
  • poradnictwa i strategii wspierających
  • profilaktyki zachowań ryzykownych
  • promocji kultury polskiej
  • teologii i nowej ewangelizacji

Wszystkie zajęcia w ramach studium są dla uczestników bezpłatne, a poprowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Kursy będą trwały sześć miesięcy i odbędą się w trybie hybrydowym.

Rejestracja online w systemie rekrutacyjnym (link) potrwa do 28 lutego 2023. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły oferty kursów

Szczegółowych informacji o kursach udziela:
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji:
tel. 81-445-39-96; e-mail: centrumsp@kul.pl